แบรนด์ดิ้ง Branding คืออะไร พร้อมวิธีการสร้างแบรนด์ให้เป็นที่จดจำ !

Last updated: 2020-12-25  |  58 จำนวนผู้เข้าชม  | 

แบรนด์ดิ้ง Branding คืออะไร พร้อมวิธีการสร้างแบรนด์ให้เป็นที่จดจำ !

Branding คือ

แบรนด์ดิ้ง Branding คือ การสร้าง ออกแบบ จำกัดความ ภาพลักษณ์ของบริษัทของเรา เพื่อสื่อสารออกไปสู่สายตาของผู้บริโภค ซึ่ง Branding marketing ในยุค 4.0 ถือเป็นเรื่องที่ได้รับความสนใจ และถือเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างตราสินค้า สร้างความต่างของตัวเองให้โดดเด่นออกมาจากสินค้าอื่น ๆ รวมถึงคู่แข่งด้วย

 

วัตถุประสงค์หลักของการสร้าง Branding ก็เพื่อการสื่อสารให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจอย่างง่าย ๆ ว่า บริษัทของเราต้องการขายอะไร หรือนำเสนออะไร มีความแตกต่าง และจุดเด่นอะไรบ้างที่จะดึงดูดความสนใจของผู้บริโภค 


สร้าง Branding มีประโยชน์ต่อธุรกิจอย่างไรบ้าง

แน่นอนว่าการที่หลาย ๆ บริษัทพยายามจะสร้าง Branding ของตัวเอง บริษัทเล็กใหญ่ต่างเห็นความสำคัญของ Branding ย่อมแปลว่า การสร้าง Brand นั้นมีข้อดีหลายข้อ แล้วข้อดีต่าง ๆ เหล่านั้น มีอะไรบ้างตามไปดูกัน

 

1. แบรนด์ดิ้งช่วยสร้างความต่าง

การสร้างความต่างให้กับสินค้าและบริการในยุคที่มีสินค้า-บริการมากมายวางขายอยู่ในตลาด ย่อมสร้างความโดดเด่นให้กับธุรกิจที่เรากำลังทำอยู่ได้อย่างแน่นอน ซึ่งการสร้าง Branding ก็เป็นหนึ่งในวิธีการสร้างความต่างให้กับสินค้าและบริการของเรา การสร้างแบรนด์ หรือสื่อสารตัวตนของสินค้าและบริการของเราออกไปสู่ผู้บริโภค ทำให้แบรนด์ของเรามีจุดยืน มีสิ่งที่น่าจดจำ จนสามารถกลายเป็นหนึ่งแบรนด์ที่โดดเด่นออกมาจากสินค้าอื่น ๆ สำหรับลูกค้าในการเลือกซื้อ เลือกใช้บริการ  

2. แบรนด์ดิ้งช่วยดึงจุดเด่น

เมื่อคิดจะสร้างแบรนด์ สิ่งที่เราต้องทำคือ การลิสความโดดเด่น ข้อดี ข้อเสียต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์ของเราออกมา เพื่อนำมาสรุปดูว่าจะวาง Position ของแบรนด์อย่างไร สิ่งไหนที่เป็นจุดขายที่โดนใจลูกค้า สิ่งไหนที่ต้องปรับปรุง การลงมือทำ Branding สินค้าและบริการ จะทำให้เราได้ลองมาจำแนกและดึงความโดดเด่นที่สินค้าและบริการของเรามี และนำสิ่งเหล่านั้นออกมาใช้สื่อสารออกไปยังผู้บริโภคนั่นเอง 


3. การสร้างแบรนด์ดิ้งทำให้ขายง่าย

แน่นอนว่า สินค้าและบริการที่ผู้บริโภคสามารถจดจำได้ เป็น Brand ที่โผล่เข้ามาในความคิด เมื่อจำเป็นต้องซื้อ หรืออยากซื้อสินค้าและบริการประเภทนั้น ๆ อยู่ ย่อมเป็นแบรนด์ที่ผู้บริโภคเลือกซื้อก่อนเป็นอันดับต้น ๆ ทำให้เพิ่มยอดขายสินค้าได้อีกด้วย 


4. แบรนด์ดิ้งช่วยเพิ่มคุณค่าให้สินค้าและบริการ

สินค้าที่มี Branding ที่ดี สามารถเข้าไปอยู่ในใจผู้บริโภคได้เป็นจำนวนมาก ภาพจำที่ผู้บริโภคจดจำทั้งภาพลักษณ์แบรนด์ คุณสมบัติของสินค้าและบริการที่เป็นองค์ประกอบของ Branding ที่ดี ช่วยเพิ่มคุณค่า และความรู้สึกที่ดีต่อสินค้าและบริการของเราได้ 


5. การทำแบรนด์ดิ้งสามารถตั้งราคาสูงกว่าสินค้าที่ไม่มี Brand ได้ 

จะเห็นได้ว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการต่าง ๆ ที่มีการสร้าง Branding จนเป็นที่จดจำ และเป็นที่ยอมรับในหมู่ผู้บริโภค สามารถพิจารณาการตั้งราคาขายที่สูงกว่าสินค้าทั่ว ๆ ไป ที่ไม่มีความโดดเด่นได้ โดยการตั้งราคาสูง แต่ยังสามารถสร้างยอดขายได้เนื่องจากคุณค่าจากแบรนด์ดิ้ง 


ขั้นตอนการทำ Branding สำหรับธุรกิจ

1. วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า 

การดึงดูดลูกค้าให้สนใจ และเลือกบริโภคสินค้าภายใต้ Brand ของเรา เป็นหัวใจของการทำธุรกิจ และการสร้าง Branding เพราะเป็นเสมือนตัววัดความสำเร็จของการสร้างแบรนด์เลยก็ว่าได้ ดังนั้นสิ่งแรกที่ควรทำในการสร้าง Branding คือการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า หรือความชื่นชอบในผลิตภัณฑ์ของเราเช่น สอบถามจากลูกค้าโดยตรง ทำแบบสอบถาม หรือทำสถิติยอดขายของผลิตภัณฑ์ชนิดต่าง ๆ จากนั้นนำข้อดีเหล่านั้นมาเป็นหัวข้อหลักในการสื่อสารตัวตนของแบรนด์ออกไปให้โดนใจลูกค้า

2. วาง Position  

คือการกำหนดลักษณะพิเศษของสินค้าและบริการให้ชัดเจนว่าจะเป็นไปในทิศทางไหน เพื่อให้สินค้าของเราสามารถสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายของเราได้อย่างถูกต้อง และสามารถแข่งขันกับสินค้าอื่น ๆ ได้ โดยสามารถกำหนดตำแหน่งทางการตลาดหรือ Brand positioning ได้โดย 

– กำหนดตำแหน่งทางการตลาดจากประโยชน์ เช่น แก้ปวด แก้วิงเวียน

– กำหนดตำแหน่งทางการตลาดจากผู้ใช้สินค้า เช่น ผลิตภัณฑ์สำหรับคุณแม่มือใหม่

– กำหนดตำแหน่งทางการตลาดจากการเปรียบเทียบคู่แข่ง เช่น เบอร์ดี้ ที่หนึ่งในใจคุณ

– กำหนดตำแหน่งทางการตลาดจากคุณภาพหรือราคา

3. สร้างข้อความสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมาย

ช่องทางการสื่อสารข้อความที่จะแสดงตัวตนและเอกลักษณ์ของแบรนด์ เป็นอีกหนึ่งหัวข้อสำคัญในการทำ Branding เพราะต้องรู้ว่า เราจะสามารถสื่อสารข้อความดังกล่าวไปยังกลุ่มเป้าหมายให้มีประสิทธิภาพได้อย่างไร อย่างเช่นในยุคปัจจุบัน ช่องทางในการสื่อสารของหลาย ๆ ธุรกิจ ได้เข้ามาอยู่บนออนไลน์แพลทฟอร์ม ได้แก่ Facebook  Instagram Youtube เป็นต้น 


โดยนักการตลาดต่างต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการดึงดูดกลุ่มผู้บริโภคโดยใช้ข้อความ วีดีโอ เสียง หรือสื่ออะไรก็แล้วแต่ ที่มีความน่าสนใจ ดึงดูด และเหมาะกับกาสื่อสารในยุคสมัยนี้ให้ได้เป็นอย่างดี 


4. สร้างภาพลักษณ์ที่ดี 

นอกจากคุณสมบัติต่างๆ ของผลิตภัณฑ์และบริการแล้ว ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร ตั้งแต่ระดับผู้บริหาร ไปจนถึงผู้ปฏิบัติการ ก็เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างภาพลักษณ์ และการสร้าง Branding ให้น่าชื่นชม และเป็นที่จดจำอีกด้วย โดยเทคนิค และการปลูกฝังวัฒนธรรมที่ดีภายในองค์กรถือเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ประกอบการไม่ควรมองข้ามเช่นกัน ตั้งแต่เรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ อย่างเช่น การปลูกฝังจิตใจบริการ ความสะอาด วิธีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า วิธีการรับมือกับการถูกโจมตี หรือการวิจารณ์การให้บริการ สิ่งสำคัญที่สุดก็คือภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรโดยรวม ถือเป็นหนึ่งในตัวแปรของการสร้าง Branding ที่ดีของบริษัทด้วยนั่นเอง 


 Branding ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากในปัจจุบัน บริษัทเล็กใหญ่มากมาย ต่างให้ความสนใจ และลงทุน ลงแรงสร้าง Branding ของกิจการให้แข็งแกร่ง ถือเป็นอีกหัวข้อที่สำคัญในการทำธุรกิจในยุคที่มีสินค้าและบริการให้เลือกหลากหลาย และมีการแข่งขันค่อนสูงจริง ๆ
Cr.https://www.moneywecan.com/what-branding/

                                                                        ที่มา :  https://www.youtube.com/watch?v=j9MZjFAVHsM

จำหน่าย น้ำยากันลื่น SURE MOVE แก้ปัญหา พื้นห้องน้ำลื่น ด้วยวิธีง่าย ๆ เหมาะสำหรับใช้กับพื้นกระเบื้องเซรามิคทุกชนิด ยกเว้นกระเบื้องเคลือบเงาและกระเบื้องที่มีสีเข้ม 

ได้ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน : ASTM E303-93 (2013) (ค่าแรงเสียดทานของพื้นผิว)

ติดต่อเรา

GMAIL  :  sureformove@gmail.com
     
LINE      :  http://nav.cx/3IqrJ4O

Powered by MakeWebEasy.com