10 พรรณไม้น้ำยอดนิยมสำหรับปลูกในบ่อปลา

Last updated: 2020-12-25  |  96 จำนวนผู้เข้าชม  | 

10 พรรณไม้น้ำยอดนิยมสำหรับปลูกในบ่อปลา

การจัดบ่อปลา เป็นศิลปะอย่างหนึ่งที่ให้ทั้งความสวยงามและความเพลิดเพลิน คุณจะรู้สึกได้ถึงความสุขระหว่างการจัดบ่อปลาและยิ่งมีความสุขมากยิ่งขึ้นเมื่อเห็นบ่อปลาของคุณมีความสวยงาม แต่เราจะจัดบ่อปลาอย่างไรให้ดูสวยงามเป็นธรรมชาติมากที่สุด แน่นอนว่าเราจะต้องใช้ พรรณไม้น้ำ ที่มีความเหมาะสมกับบ่อปลาและประเภทของปลาที่เลี้ยง

 

บทความนี้ทางเราได้รวบรวม 10 พรรณไม้น้ำยอดนิยมสำหรับปลูกในบ่อปลา เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลที่มีประโยชน์ให้กับผู้ที่กำลังต้องการจัดบ่อปลา


1. พรรณไม้น้ำคืออะไร

พรรณไม้น้ำ หรือพืชน้ำ หมายถึง พืชที่ลอยอยู่ในน้ำ เหนือน้ำ และใต้น้ำ ซึ่งเราสามารถแบ่งพรรณไม้น้ำ ออกเป็น 3 ประเภทดังนี้

1. พรรณไม้น้ำแบบลอยน้ำ (Floating plants)

เป็นพรรณไม้น้ำที่ทุกส่วนลอยอยู่บริเวณผิวน้ำทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น ต้น หรือราก ตัวอย่างเช่น ผักตบชวา จอก เป็นต้น

2. พรรณไม้น้ำแบบใต้น้ำ (Growth Water plants)

พรรณไม้น้ำชนิดนี้ จะเจริญเติบโตอยู่ใต้น้ำ ซึ่งมีทั้งส่วนรากและลำต้นที่อยู่ใต้น้ำ สามารถแบ่งออกเป็น 2 แบบคือ

  • พืชใต้น้ำ คือ พืชที่มีส่วนที่เป็นรากและลำต้นเจริญอยู่ใต้น้ำ โดยไม่มีส่วนใดโผล่มาเหนือน้ำ อย่างเช่น สาหร่าย เป็นต้น
  • พืชเหนือน้ำ คือ พืชที่มีส่วนรากและต้นเจริญเติบโตอยู่ใต้น้ำระยะหนึ่ง เมื่อถึงเวลาก็จะมีบางส่วนของต้นโผล่มาเหนือน้ำ เช่น บัว เป็นต้น

3. พรรณไม้ชายน้ำ ริมน้ำ (Marginal plants)

สำหรับพรรณไม้น้ำประเภทสุดท้าย คือพรรณไม้ชายน้ำ เป็นพรรณไม้น้ำ ที่มีส่วนรากและลำต้นเจริญอยู่ริมน้ำ หรืออาจเป็นบริเวณที่มีน้ำท่วมขัง เช่น ต้นกก ผักแว่น เป็นต้น2. หลักการเลือกพรรณไม้น้ำสำหรับปลูกในบ่อปลา

1. ขนาดของบ่อปลาและขนาดของต้นไม้

พรรณไม้น้ำ ก็เหมือนพืชชนิดอื่น ๆ ซึ่งจะต้องมีการเจริญเติบโตเมื่อระยะเวลาผ่านไป เพราะฉะนั้นหากขนาดบ่อปลาของคุณมีขนาดเล็ก พรรณไม้น้ำก็จะอัดแน่นอยู่ในบ่อทำให้ดูรกมากกว่าสวยงาม

2. ขนาดของบ่อปลาและจำนวนปลา

แน่นอนว่า หากคุณต้องการให้บ่อปลาสวยงาม ปลามีสุขภาพดี ก็จะต้องรักษาระบบนิเวศในบ่อปลาให้เกิดความสมดุลมากที่สุด ดังนั้น หากบ่อปลาเล็ก แต่จำนวนปลาเยอะ ก็จะทำให้เกิดการแย่งอาหาร แย่งอากาศ และสูญเสียความสมดุลในที่สุด

3. การจัดวางพรรณไม้น้ำในบ่อปลา

พรรณไม้น้ำ สำหรับปลูกในบ่อปลามีอยู่หลายชนิด การเลือกพรรณไม้จะต้องดูความเหมาะสมและการเจริญเติบโตอย่างเช่น การใช้สาหร่ายนำไปจัดบ่อปลาจะต้องผูกติดกับกรวดแล้วจึงค่อย ๆ หย่อนลงไปในบ่อจะเจริญเติบโตได้ดี หรือพรรณไม้น้ำบางชนิดสามารถผูกติดกับขอนไม้เพื่อความสวยงามและดูเป็นธรรมชาติ

4. แสงสว่าง

พรรณไม้น้ำมีหลายประเภทขึ้นอยู่กับปริมาณแสงที่ต้องการ แบ่งเป็นประเภทที่ต้องการแสงสว่างมาก เช่น พรรณไม้น้ำที่ส่วนที่โผล่พ้นน้ำขึ้นมา และพรรณไม้น้ำที่ต้องการแสงน้อย เช่น พรรณไม้น้ำที่อยู่ใต้น้ำ เพราะฉะนั้นเมื่อเลือกตำแหน่งของบ่อปลาได้แล้วก็ควรสังเกตด้วยว่าบริเวณนั้นมีแสงมากหรือน้อยแล้วจึงเลือกพรรณไม้ที่มีความเหมาะสม

5. เลือกพรรณไม้น้ำที่สมบูรณ์

การเลือกพรรณไม้น้ำ ควรเลือกที่มีความสมบูรณ์ ลำต้นแข็งแรง ไม่บอบช้ำ ไม่เป็นโรค อาจเลือกพรรณไม้ที่มีราคาถูกและแพง ผสมกันไป                                                                                                                                               

3. อุปกรณ์และวิธีการดูแลพรรณไม้น้ำ
อุปกรณ์

1. บ่อปลา

แน่นอนว่าจะจัดบ่อปลาก็จะต้องจัดเตรียมบ่อปลาที่มีขนาดเหมาะสมตามจำนวนปลาที่ต้องการจะเลี้ยง

2. ดิน กรวด หิน

การปลูกพืชน้ำ ก็เหมือนการปลูกต้นไม้ทั่วไป จะต้องใช้ดิน หิน หรือกรวดเพื่อให้พืชน้ำเจริญเติบโต ซึ่งจะเป็นดินสำหรับการปลูกพืชน้ำโดยเฉพาะ เช่น ดิน ADA ดิน Crazy Stone ซึ่งเป็นดินที่มีส่วนผสมของปุ๋ยอยู่แล้ว พืชน้ำจะเจริญเติบโตได้ดี

3. แสง หรือ ไฟ

หากบ่อปลาของคุณอยู่ในตำแหน่งที่แสงสว่างสามารถส่องถึงได้อย่างเต็มที่ก็ไม่จำเป็นต้องใช้แสงไฟ แต่หากอยู่ในที่ที่โดนแสงน้อย ก็ควรใช้ไฟ LED แบบประหยัดพลังงานเพื่อเพิ่มแสงสว่างให้กับพืชน้ำ

4. พรรณไม้น้ำ

เลือกพรรณไม้น้ำตามความต้องการ โดยจะต้องพิจารณาจากความเข้มแสง คุณภาพน้ำ วัสดุที่ใช้ปลูก การเจริญเติบโต ความยากง่ายในการดูแล และราคาที่เหมาะสม เป็นต้น

5. เครื่องปั๊มอากาศ

เครื่องปั๊มอากาศ เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยเพิ่มปริมาณออกซิเจนในบ่อปลา ทำให้ปลาแข็งแรง สดชื่น ได้รับอากาศอย่างเพียงพอ และไม่ทำให้ปลาตาย

6. ระบบกรองน้ำในบ่อ

แน่นอนว่าการเลี้ยงปลาในบ่อจะต้องมีระบบการกรองน้ำที่ดี เพื่อให้น้ำมีคุณภาพดี ไม่เน่าเสีย ทำให้ปลามีสุขภาพดี รวมทั้งพืชน้ำก็จะเจริญเติบโตได้ดีด้วย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                        
4. วิธีการดูแลพรรณไม้น้ำ                                                                                   
1. การใส่ปุ๋ยCO 2

พืชน้ำ ก็มีความต้องการอาหารเช่นเดียวกับพืชทั่ว ๆ ไป และปุ๋ย CO2 มีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืชน้ำ นอกจากนี้พืชน้ำยังต้องการแร่ธาตุอื่นๆ เช่น ไนโตรเจน โปรแตสเซียม ฟอสฟอรัส CO2 จะช่วยให้พรรณไม้น้ำมีใบที่แข็งแรง สมบูรณ์

2. ตัดแต่งใบที่เสียออก

เมื่อจัดบ่อปลาได้สักระยะ ต้องคอยสำรวจว่ามีใบของพืชน้ำชนิดใดที่เน่าเสีย หรือใบเหลืองให้เด็ดออกเพื่อป้องกันน้ำเน่าเสีย                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

5. 10 พรรณไม้น้ำยอดนิยม                                                                                                      
1. ผักเป็ดแดง(ผักเป็ดน้ำ)

เป็นพืชที่สามารถเจริญเติบโตได้ทั้งในน้ำและบนบก เจริญเติบโตได้ดีในบริเวณที่น้ำไม่ลึกมาก ลำต้นแข็งแรงเรียวสูงประมาณ 30 เซนติเมตร

2. โรทาลาอินดิคา(ห้วยชินสี)

พืชล้มลุก ลำต้นมีสีเขียวหรือสีแดง มีลักษณะอวบ ทอดเลื้อยหรือขึ้นในน้ำ มียอดดอกสีชมพู

3. เฟิร์นรากดำใบใหญ่

เป็นพรรณไม้น้ำที่ได้รับความนิยมและมักเห็นกันอยู่บ่อยๆ นิยมปลูกที่ขอนไม้ ช่วยทำให้น้ำใส ต้นแข็งแรงอยู่ได้นาน ช่วยดูดของเสียจากปลาได้

4. สาหร่ายเดนซา

สาหร่ายชนิดนี้เลี้ยงง่าย ทนทาน มีความสวยงามสีเขียวสดใสเป็นพุ่มเหมือนหางกระรอก ขยายพันธุ์ได้ง่าย แต่ต้องการแสงมาก

5. หญ้างูเห่า

หญ้างูเห่า เป็นไม้น้ำที่มีใบสีเขียวเรียวยาว พลิ้วไหวตามน้ำสวยงาม

6. หนวดปลาดุกแคระ

หนวดปลาดุกแคระเป็นพืชที่ชอบน้ำ สามารถปลูกบริเวณที่มีความชื้นสูงบริเวณริมบ่อปลาได้  มีความทนทาน ดูแลง่าย มีลักษณะคล้ายหนวดปลาดุก

7. เทปเกลียวสิงคโปร์

พรรณไม้น้ำยอดนิยม ใบสีเขียวเป็นเกลียว ดูแลง่าย ชอบแสงแดดปานกลาง โตเต็มที่จะสูงประมาณ 15 นิ้ว

8. สาหร่ายฉัตรน้อย

พืชน้ำขนาดเล็ก มองแล้วน่ารักสบายตา สาหร่ายฉัตรมีดอกสีชมพูเล็ก ๆ สามารถออกดอกได้ทั้งปี เป็นพืชน้ำที่ชอบแสงแดด เลี้ยงง่ายเหมือนบัวทั่ว ๆ ไป

9. หางนกยูงใบยาว

เป็นพืชชายน้ำ เจริญเติบโตได้ดีเมื่ออยู่เหนือน้ำ หรือแบบครึ่งบกครึ่งน้ำ  ลำต้นลักษณะกลมเรียว สีเขียว และมีขนสีขาว ใบเดี่ยวสีเขียวเข้ม ลักษณะใบเป็นรูปหอกขอบใบหยักมนเล็กน้อย ส่วนหางนกยูงใบยาวที่อยู่ใต้น้ำจะมีลักษณะใบกลม เรียวยาว สีน้ำตาลแดง ใบจะมีลักษณะพลิ้วเมื่ออยู่ใต้น้ำ

10. บัวอเมซอน

พืชน้ำที่พบเห็นได้บ่อยที่สุด เลี้ยงง่ายมาก นิยมปลูกในบ่อปลา สามารถใช้เป็นสถานที่วางไข่ของปลา หรือใช้บำบัดน้ำเสียได้ ชอบแสงแดดจัด ลำต้นสีเขียวมีดอกสีขาวเล็ก ๆ น่ารัก                                                                                                                                                              

เป็นอย่างไรบ้างสำหรับความรู้ที่เรานำมาเผยแพร่ในบทความนี้ ทั้งการเลือกพรรณไม้น้ำสำหรับปลูกในบ่อปลา อุปกรณ์สำหรับการจัดบ่อปลา การดูแลพรรณไม้น้ำ รวมถึง 10 พรรณไม้ที่นิยมน้ำมาจัดบ่อปลา ได้ความรู้กันแบบอัดแน่นแบบนี้ ก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ทันที

Cr. https://www.baania.com/th/article/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3--5f1d35fc159c3b139bffde03

                                                           ที่มา :  https://www.youtube.com/watch?v=ZI8x0xruTY4

จำหน่าย น้ำยากันลื่น SURE MOVE แก้ปัญหา พื้นห้องน้ำลื่น ด้วยวิธีง่าย ๆ เหมาะสำหรับใช้กับพื้นกระเบื้องเซรามิคทุกชนิด ยกเว้นกระเบื้องเคลือบเงาและกระเบื้องที่มีสีเข้ม 

ได้ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน : ASTM E303-93 (2013) (ค่าแรงเสียดทานของพื้นผิว)

ติดต่อเรา

GMAIL  :  sureformove@gmail.com
     
LINE      :  http://nav.cx/3IqrJ4O

Powered by MakeWebEasy.com