8 ทักษะในยุคดิจิทัลที่คุณต้องปรับตัว!! หากอยากประสบความสำเร็จในปี 2020 [Infographic]

Last updated: 2020-12-25  |  61 จำนวนผู้เข้าชม  | 

8 ทักษะในยุคดิจิทัลที่คุณต้องปรับตัว!! หากอยากประสบความสำเร็จในปี 2020 [Infographic]

อีกไม่กี่เดือนเราก็จะเข้าสู่ปี 2020 กันแล้วนะคะ หลายท่านคงได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่าง และวันนี้จินนี่จะมาพูดถึงทักษะที่ทุกคนควรให้ความสำคัญ เพราะว่ามันจะเป็นทักษะในยุคของดิจิทัลที่ทุกท่านจะต้องปรับตัวกันหากอยากประสบความสำเร็จในปี 2020 และปีถัดๆไป ด้วยทักษะเหล่านี้จะช่วยในการทำงานของคุณ และทัศนคติ ที่เปลี่ยนไปดังนั้นทุกท่านพร้อมแล้วหรือยังคะ ที่จะพัฒนาตัวเองไปพร้อมๆกับเรา

มีทักษะอะไรบ้างนั้นไปดูกันเลยค่ะ

 

1.ทักษะการแก้ไขปัญหา Complex Problem Solving

หลายคนเคยเป็นใช่ไหมคะ เวลาที่เจอปัญหาที่ตัวเองไม่เคยเจอมาก่อนแล้วเราต้องรับผิดชอบจัดการปัญหานั้นทำให้เราถึงกับปวดหัว เครียด และบางครั้งเราก็จมไปกับปัญหานั้นโดยที่เราไม่รู้ตัว แต่เราต้องเปลี่ยนวิธีคิดจากการคิดมากเครียดว่าปัญหานั้นยาก เปลี่ยนเป็น “การเริ่มลงมือแก้ปัญหา” แทนค่ะ  

 • การคิด วิเคราะห์ ในการแก้ปัญหาที่ไม่เคยเจอมาก่อนในการสถานการณ์ที่คับขัน
 • การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และสามารถจัดการปัญหาให้ดีขึ้น
 • มีการคิดหาวิธีรับมือและป้องกันปัญหาที่มีโอกาสเกิดขึ้นในอนาคต
 
ถ้าคุณวิ่ง คุณอาจจะมี…..“โอกาสที่จะสูญเสีย”
 
แต่ถ้าคุณไม่คิดจะวิ่งนั้นแปลว่า…….
 
“คุณได้สูญเสียไปแล้ว”
 
-Barack Obama-  
 

 

2.การคิดวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ Strategic Thinking

ในการทำงานนั้นเราจำเป็นต้องมีการวางแผนและคิดกลยุทธ์กันเป็นประจำ ซึ่งเป็นศิลปะในการวางแผน โดยเกิดจากการคิดอย่างเป็นเหตุผลเชิงตรระกะและวางแผนอย่างรอบคอบ มีลักษณะเป็นขั้นเป็นตอน มีความยืดหยุ่นและสามารถพลิกแพลงได้ตามสถานการณ์ จนสามารถบรรลุเป้าหมายได้

 • มีทักษะการวิเคราะห์วางแผนอย่างเป็นขั้นเป็นตอนและสามารถบรรลุเป้าหมายได้
 • การคิดวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ที่ชัดเจนและสามารถตรวจสอบ วัดผลได้ การ
 • คิดแบบเหตุผลเชิงตรระกะและเชิงกลยุทธ์ในการพิจารณาสถานการณ์ต่างๆ
 
“ การคิดวิเคราะห์เป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของการคิดเชิงกลยุทธ์”
 
– Kenichi Ohmae –  

 

3.ความคิดสร้างสรรค์ Creativity

ความคิดสร้างสรรค์คือ การที่เรานำความรู้รวมกับประสบการณ์ที่เรามี สร้างเป็นไอเดียใหม่ๆ จากการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ฝึกที่จะคิดนอกกรอบ เปิดใจที่จะรับ กล้าที่จะลองทำ และที่สำคัญเราต้องเรียนรู้ที่จะตั้งคำถามเสมอกับทุกๆสถานการณ์ จะทำให้เราได้เปิดมุมมองใหม่ๆมากยิ่งขึ้นค่ะ 

 • การคิดนอกกรอบ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้อื่น และพาตัวเองไปยังสถานการณ์ใหม่ๆ 
 • การฝึกตั้งคำถามเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เปิดใจที่จะรับ และกล้าที่ลองทำสิ่งใหม่ๆ
 • ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการนำข้อมูลมาต่อยอดใส่ไอเดียและเกิดเป็นผลงานชิ้นใหม่
“จินตนาการสำคัญกว่าความรู้ เพราะความรู้นั้นมีจำกัด แต่จินตนาการมีอยู่ทุกพื้นที่บนโลก.”
 
-Albert Einstein-  

 

4.ความเป็นผู้นำและการบริหารจัดการคน Leadership & People

Management ทักษะที่จะทำให้คุณเติบโตในอนาคตนั้นก็คือทักษะความเป็นผู้นำของทีมและช่วยนำพาทีมไปได้ถูกทิศทาง ต้องมีความสามารถในการบริหารคนให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและสร้างความไว้วางใจจากคนทีม

 • กระตุ้นให้ทีมทำงานได้มีประสิทธิภาพและดึงความสามารถของทีมออกมาได้
 • การบริหารงาน มอบหมายได้ถูกต้องตามความสามารถแต่ละคน
 • เป็นผู้นำที่ดี กล้าคิด กล้าลงมือทำ รับผิดชอบ และเป็นที่พึ่งพาได้
 
พัฒนาพนักงานอย่างดีที่สุดจนเขาสามารถไปจากเรา แล้วเริ่มต้นใหม่ที่อื่นได้สบายๆ
 
และดูแลพนักงานอย่างดีที่สุดจนเขาไม่อยากทำแบบนั้น
 
-Richard Branson-   

 

5.ทำงานกับคนต่างวัฒนธรรมและต่างวัย Cross Cultural & Generational

การทำงานในปัจจุบันเราต้องทำงานประสานงานกับหลากหลายองค์กร ต่างวัฒนธรรม ต่างวัย ต่างแนวคิด ดังนั้นทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นต้องมีความยืดหยุ่นในการปรับตัวตามสภาพแวดล้อมนั้นสำคัญเป็นอย่างมากที่จะทำให้เราทำงานได้ดีและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่น

 • ต้องมีทักษะการเจรจาต่อรองกำหนดเงื่อนไขในการทำงาน
 • รู้และเข้าใจถึงจุดแข็งจุดอ่อนและทำงานร่วมกับผู้อื่น
 • ยืดหยุ่นในการทำงานร่วมกับผู้อื่นและปรับตัวได้รวดเร็ว
 
สิ่งสำคัญต่อคุณภาพของชีวิต คือความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่น
 
เรียนรู้จากกันและกัน และช่วยเหลือซึ่งกัน
 
-Stephen Covey-  

 

6.ความฉลาดทางอารมณ์ Emotional Intelligence

ในการทำงานนั้น เราจะต้องเจอกับความรู้สึกที่หลากหลายอารมณ์ในแต่ละวัน และแน่นอนค่ะ คนที่สามารถบริหารจัดการอารมณ์ตัวเองนั้นจะทำให้มีสุขภาพจิตที่ดี มองโลกในแง่ดี มีความมุ่งมั่นแน่วแน่ มีเหตุผล มีสติ มีความสามารถในการรับรู้ถึงความต้องการของคนอื่น

 • สามารถเข้าใจ เห็นใจ เอาใจใส่ผู้อื่น
 • สามารถควบคุมจัดการอารมณ์ตนเองและผู้อื่นได้ดี
 • สามารถแยกแยะระหว่างความคิดกับความรู้สึก
 
“มากถึง 80% ของความสำเร็จมาจาก EQ”
 
– Daniel Goleman –  

 

7.ทักษะการเรียนรู้ Learning Skill

ทักษะการเรียนรู้คือสิ่งที่เราต้องพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ เพราะทุกวันนี้โลกได้เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วหากคุณอยู่กับที่ก็ไม่ต่างกับการที่คุณกำลังถอยหลังและถูกคนอื่นวิ่งแซงกันไปอย่างรวดเร็ว และการเรียนรู้นั้นเราสามารถเรียนรู้ได้จากทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ

 • เปิดใจยอมรับความคิดเห็นจากผู้อื่น
 • เรียนรู้จากผู้อื่น หรือหาแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ตลอดเวลา
 • สามารถเรียนรู้ได้จากทุกสถานการ์ณที่ต้องเจอ

 

“ชีวิตวัยเรียนและชีวิตจริงแตกต่างกันตรงที่…
 
ชีวิตวัยเรียนเราได้รับการสอนบทเรียนก่อนทำแบบทดสอบ
 
แต่ในชีวิตจริงนั้น เราจะได้ทำแบบทดสอบที่จะสอนบทเรียนให้กับเรา.”
 
-Tom Bodett-  

 

8.การเล่าเรื่องและการสื่อสาร Storytelling

ทักษะการเล่าเรื่องและการสื่อสารที่ดีจะเป็นอีกทักษะที่สำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากในการทำการตลาดทุกวันนี้เต็มไปด้วยข้อมูลข่าวสารจำนวนมากแต่คนที่สามารถเล่าเรื่องข้อมูลเหล่านั้นให้เข้าใจได้ง่าย และน่าสนใจคุณก็จะได้เปรียบบนโลกออนไลน์ค่ะ

 • การนำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจ ตรงต่อความต้องการและเชื่อมโยงกับผู้ฟังได้ดี
 • สามารถสื่อสารและถ่ายทอดได้ดี เข้าใจได้ง่าย 

 

ในการเรียนศิลปะในการเล่าเรื่องผ่านภาพเคลื่อนไหวนั้น
 
ฉันได้ค้นพบว่าภาษานั้นสามารถจับต้องได้
 
-Walt Disney-

[infographic] สรุป 8 ทักษะในยุคดิจิทัลที่คุณต้องปรับตัว!! หากอยากประสบความสำเร็จในปี 2020

หวังว่าผู้อ่านทุกท่านจะได้รับความรู้ดีๆนี้นำไปปรับใช้และสามารถพัฒนาตัวเอง ขอแค่ดีขึ้นจากเมื่อวานก็ถือว่าเราได้ก้าวไปอีกขั้นนึงแล้วค่ะ

Cr.https://stepstraining.co/trendy/8-success-skills-for-2020

                      ที่มา :   https://www.youtube.com/watch?v=t7bdgCtiQr0

จำหน่าย น้ำยากันลื่น SURE MOVE แก้ปัญหา พื้นห้องน้ำลื่น ด้วยวิธีง่าย ๆ เหมาะสำหรับใช้กับพื้นกระเบื้องเซรามิคทุกชนิด ยกเว้นกระเบื้องเคลือบเงาและกระเบื้องที่มีสีเข้ม 

ได้ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน : ASTM E303-93 (2013) (ค่าแรงเสียดทานของพื้นผิว)

ติดต่อเรา

GMAIL  :  sureformove@gmail.com
     
LINE    :  http://nav.cx/3IqrJ4O

Powered by MakeWebEasy.com