10 อาชีพที่หุ่นยนต์เข้ามาแย่งงานได้ยาก

Last updated: 2020-12-25  |  66 จำนวนผู้เข้าชม  | 

10 อาชีพที่หุ่นยนต์เข้ามาแย่งงานได้ยาก

ปัจจุบันหลายคนเริ่มกังวลจะเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าขึ้นจะเข้ามาแย่งงานแย่งอาชีพที่กำลังทำอยู่ หรือมีแนวโน้มว่าในอนาคต มนุษย์จะตกงานเพราะเทคโนโลยี A.I. ที่จะเข้ามากวาดตำแหน่งงานดี ๆ ไป จนทำให้บางอาชีพต้องหายไปในไม่ช้า แต่รู้หรือไม่…? ว่ายังมีอีกหลายอาชีพ ที่เทคโนโลยีเหล่านี้สามารถเข้ามาแทนที่ได้ยาก ส่วนจะมีอาชีพใดบ้างนั้น มาดูกัน

 

1.ฝ่ายติดต่อสอบถามข้อมูลลูกค้า

ตำแหน่งนี้สามารถนำมาใช้ได้ในบางกรณี เช่น Bot Chat ตอบลูกค้า แต่สิ่งที่เทคโนโลยีนี้ทำไม่ได้ก็คือการเข้าใจถึงวัฒนธรรมและภาษาในการติดต่อสนทนา หากใช้เทคโนโลยีเหล่านี้มาติดต่อสนทนากับลูกค้า อาจทำให้พวกเขาไม่สะดวกในการสนทนา อีกทั้งในกรณีฉุกเฉิน  หุ่นยนต์จะไม่สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เหมือนกับมนุษย์2. ผู้จัดการฝ่ายผลิต

แม้อุตสาหกรรมการผลิตในปัจจุบันจะก้าวล้ำไปมาก แต่สำหรับหัวหน้าหรือผู้จัดการฝ่ายผลิตนั้น ก็ยังคงใช้มนุษย์ในการควบคุมดูแล เพราะหากเกิดเหตุขัดข้องในกระบวนการผลิต หุ่นยนต์อาจไม่มีกลไกที่จะสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที ดังนั้นอาชีพผู้จัดการฝ่ายผลิตจึงต้องอาศัยไหวพริบและการตัดสินใจจากมนุษย์ มาควบคุมเครื่องยนต์กลไกเหล่านี้ เพื่อความราบรื่นในการผลิต3. CEO

สำหรับตำแหน่งผู้นำสูงสุดยังไม่มีเทคโนโลยีใดสามารถมาทำหน้าที่แทนได้ เพราะตำแหน่งนี้จะต้องมีการพูดคุยสนทนา สร้างการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นบ่อยครั้ง และเทคโนโลยี A.I. ไม่อาจเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ได้ดีเท่ากับมนุษย์ ที่สำคัญ CEO จะต้องมีสัญชาตญาณที่ดีในการดำเนินธุรกิจและเปี่ยมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ ทั้งยังมีความเป็นผู้นำและการตัดสินใจที่หาไม่ได้จากเทคโนโลยีใด ๆ แต่อย่างไรก็ตาม อาชีพ CEO ก็ไม่ใช่อาชีพที่จะเป็นกันได้ง่าย ๆ4. อาจารย์,ครู

แม้สื่อการเรียนการสอนในปัจจุบันจะเข้าสู่เทคโนโลยีหรือโลกดิจิทัลมากขึ้น แต่อาชีพนี้ก็ยังต้องการความละเอียดอ่อนในการปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียน เรื่องการเอาใจใส่ การซักถามและให้คำตอบได้อย่างชัดเจน ดังนั้นอาชีพนี้จึงไม่สามารถถูกแทนที่หรือจำลองการสอนได้ด้วยหุ่นยนต์5. นักดูแลด้านสุขภาพ

สำหรับสายงานทางการแพทย์ เป็นอาชีพที่แทบจะไม่มีทางหายไปในอนาคต เพราะเทคโนโลยีหรือปัญญาประดิษฐ์ ไม่สามารถเข้ามาทำแทนได้ เพราะอาชีพนี้ต้องมีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ด้วยกัน เพื่อความปลอดภัยของผู้รับบริการ และต้องใช้ความละเอียดอ่อนในการซักถามอาการ ซึ่งเป็นสิ่งที่เทคโนโลยีหรือปัญญาประดิษฐ์ไม่สามารถทำได้6. นักเขียน

ตำแหน่งนักเขียนจะต้องใช้อารมณ์และความคิดในการสร้างสรรค์ขึ้น จึงเป็นเหตุผลที่หุ่นยนต์ไม่สามารถเข้ามาทำหน้าที่ตรงนี้แทนได้ ซึ่งตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน งานเขียนมีบทบาทมากในสังคม และสามารถจรรโลงใจมนุษย์ได้เป็นอย่างดี ดังนั้นจึงยากที่อาชีพนี้จะหายไป7. ผู้พิพากษาและทนายความ

การทำงานในสายอาชีพนี้มีหัวใจหลักคือการธำรงไว้ซึ่งความยุติธรรม เพราะมีผลกระทบโดยตรงต่อชีวิตมนุษย์ โดยการตัดสินใจในทุก ๆ ครั้ง มิได้ไต่สวนจากหลักฐานหรือเหตุผลเท่านั้น แต่จะต้องอาศัยการอ่านอารมณ์ของคนอีกด้วย และแน่นอนว่าหุ่นยนต์ไม่สามารถทำเช่นนี้ได้ อีกทั้งผู้ต้องหาคงไม่พอใจ หากพวกเขาถูกตัดสินโทษจากหุ่นยนต์ที่ตัดสินโดยไร้ความเห็นใจ8. เจ้าหน้าที่กราฟิก

งานเหล่านี้ต้องใช้จินตนาการสูงในการออกแบบ จึงต้องใช้หัวคิดสร้างสรรค์ ความสามารถและประสบการณ์ที่สั่งสมมานาน รวมถึงการค้นหาแรงบันดาลใจต่าง ๆ เพื่อสร้างชิ้นงานที่มีคุณภาพยิ่งขึ้นไป และใช้ความคิดเห็นส่วนตัวเข้ามาช่วยมากมาย ดังนั้น อาชีพนี้จึงยากที่จะหายไปเพราะเทคโนโลยี A.I.9. ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด

ตำแหน่งนี้มีความสำคัญต่อองค์กรด้านธุรกิจเป็นอย่างมาก เพราะเป็นผู้ที่ทำให้องค์กรนั้น ๆ ประสบความสำเร็จได้ ด้วยการแผนการจัดการและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของการตลาดในวงการธุรกิจ แต่หุ่นยนต์ยังไม่สามารถคิดจริงจังได้เหมือนมนุษย์ จึงเป็นเหตุผลที่ตำแหน่งจะยังคงอยู่10. ฝ่ายบริหารงานบุคลคล (HR)

สำหรับตำแหน่งสุดท้ายนี้ เป็นไปได้ยากมากที่หุ่นยนต์จะมาทำงานแทนมนุษย์ เพราะเกี่ยวข้องกับการปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์เป็นอย่างมาก ต้องเฟ้นหาบุคลากรที่เหมาะสมกับองค์กร และการจัดการเรื่องผลประโยชน์ที่พนักงานควรได้รับ รวมถึงการแก้ไขปัญหาหรือความขัดแย้งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กรได้ ที่สำคัญยังมีความรู้ความเข้าใจในด้านจิตวิทยา สามารถรับรู้ถึงความรู้สึกของมนุษย์ได้เป็นอย่างดี และแน่นอนว่าหุ่นยนต์ไม่สามารถทำเช่นนี้ได้จ


แม้ว่าเทคโนโลยีหรือปัญญาประดิษฐ์จะเข้ามามีบทบาทในหลายอาชีพ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าสิ่งเหล่านี้จะทำงานได้ดีกว่ามนุษย์ ที่มีความคิดจิตใจ สามารถปฏิบัติงานได้โดยใช้สัญชาตญาณและความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงการมีปฏิสัมพันธ์และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า หากเทคโนโลยีเหล่านี้กำลังจะเข้ามาทำให้อาชีพของคุณหายไป ก็ควรที่จะเรียนรู้เพิ่มทักษะความสามารถ ให้สามารถเลี้ยงชีพในสายงานอื่น ๆ เพราะมัวแต่โทษความก้าวล้ำทางเทคโนโลยีก็คงไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้น

ขอบคุณข้อมูลจาก : www.dek-d.com
Cr. https://tigersoft.co.th/2018/11/02/อาชีพที่-ai-ทำไม่ได้/

                                                           ที่มา :  https://www.youtube.com/watch?v=Sm2cH2jM09o 

จำหน่าย น้ำยากันลื่น SURE MOVE แก้ปัญหา พื้นห้องน้ำลื่น ด้วยวิธีง่าย ๆ เหมาะสำหรับใช้กับพื้นกระเบื้องเซรามิคทุกชนิด ยกเว้นกระเบื้องเคลือบเงาและกระเบื้องที่มีสีเข้ม 

ได้ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน : ASTM E303-93 (2013) (ค่าแรงเสียดทานของพื้นผิว)

ติดต่อเรา

GMAIL  :  sureformove@gmail.com
    
LINE    :  http://nav.cx/3IqrJ4O

Powered by MakeWebEasy.com