แนวปฏิบัติที่เหมาะสมสำหรับภาคธุรกิจ ในสถานการณ์ COVID-19

Last updated: 2020-12-25  |  60 จำนวนผู้เข้าชม  | 

แนวปฏิบัติที่เหมาะสมสำหรับภาคธุรกิจ ในสถานการณ์ COVID-19

จากสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 ที่อาจจะอยู่กับเราไปอีกหลายเดือน ภาคธุรกิจจึงต้องเตรียมการรับมือในสถานการณ์นี้ เครือข่ายสมาคมโกลบอลคอมแพ็กประเทศไทย จึงได้จัดทำ “แนวทางในการปฏิบัติที่เหมาะสมสำหรับภาคธุรกิจในสถานการณ์ COVID-19” ขึ้น เพื่อให้ภาคธุรกิจได้นำแนวทางนี้ไปใช้ในการรับมือกับ COVID-19 อย่างมีประสิทธิภาพ

 

1.จัดให้มีการทำงานที่บ้าน

เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ ป้องกันการระบาด ลดความแออัดในสถานที่ทำงาน และในกรณีเจ็บป่วยหรือต้องกักตัวพนักงาน


1.จัดให้มีสภาพการทำงานที่เหมาะสม เช่น การติดต่องานผ่านทาง Email การประชุมงานผ่าน Video Conference


2.จัดให้มีการทำงานแบบยืดหยุ่นในกรณีการเจ็บป่วยหรือการเจ็บป่วยของสมาชิกในครอบครัว2.จัดสถานที่ทำงานที่เหมาะสม

1.วัดไข้พนักงานทุกครั้งก่อนเข้าและออกอาคาร หากพบว่ามีไข้มากกว่า 37.5 องศา มีอาการป่วย ไอ จาม เจ็บคอ หรือมีน้ำมูก ควรให้พนักงานหยุดทางานทันที


2.ทำความสะอาดห้องน้ำ จัดหาน้ำสะอาดและสบู่ไว้อย่างเพียงพอ


3.จัดหาเจลแอลกอฮอล์ไว้ในบริเวณต่าง ๆ เช่น หน้าประตูทางเข้า-ออกอาคาร และหน้าลิฟต์


4.จัดให้มีหน้ากากอนามัยเพียงพอสำหรับพนักงานทุกคน


5.มีถังขยะเฉพาะสำหรับทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว3.จัดให้มีการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)

1.กำหนดพื้นที่ทำงานให้มีระยะห่างกัน 1-2 เมตร เช่น การจัดโต๊ะทำงานให้มีระยะห่าง จัดที่กั้นระหว่างโต๊ะทำงาน


2.ลดปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้คน เช่น การพูดคุย การสัมผัส


3.กำหนดตำแหน่งและทิศทางของการยืนในลิฟต์โดยสาร เช่น ยืนหันหน้าเข้าผนัง4.จัดสถานที่ทานอาหารกลางวันและเพิ่มรอบพักกลางวัน

1.การสลับและเพิ่มรอบพักกลางวันเพื่อลดการแออัด เช่น รอบที่หนึ่ง 11.45 – 12.45 น. รอบที่สอง 12.15 – 13.15 น. รอบที่สาม 12.45 – 13.45 น.


2.จัดที่นั่งทานอาหารให้มีระยะห่าง เช่น เก้าอี้เว้นเก้าอี้ หรือจัดคอกกั้นบนโต๊ะอาหาร


3.ลดการซื้ออาหารด้วยเงินสด ลดการสัมผัสธนบัตรหรือเหรียญเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด5.ให้ความช่วยเหลือพนักงานรับมือ COVID-19

1.จัดตั้งกลุ่มช่วยเหลือให้คำปรึกษาพนักงาน เช่น การจัดตั้ง COVID-19 Centre


2.รับข่าวสารข้อมูลจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้เท่านั้น


3.แจกจ่ายเอกสาร ความรู้ คำแนะนำที่จำเป็นกับพนักงาน


4.ประเมินความเสี่ยงของพนักงานอยู่เสมอ ว่า มีประวัติเดินทางไปในต่างประเทศ หรือสถานที่พบผู้ป่วย COVID-19 หรือไม่ โดยตรวจสอบประกาศ ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข5.หากพบพนักงานที่เดินทางไปยังสถานที่เสี่ยง ควรให้พนักงานหยุดงานทันที และกักตัวเองเพื่อสังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน6.ให้ความช่วยเหลือเมื่อพนักงานเข้าข่ายติดเชื้อ COVID-19

1.ให้คำแนะนำ แนวทาง ข้อมูล และสถานที่ติดต่อสำคัญ เช่น โรงพยาบาลในพื้นที่ หน่วยงานด้านสาธารณสุข และเบอร์โทรศัพท์กรณีฉุกเฉิน และจัดการเดินทางที่ปลอดภัยในกรณีที่ต้องส่งตัวไปรักษาพยาบาล


2.หากพบพนักงานติดเชื้อ COVID-19 ในสถานที่ทำงาน ทางบริษัทควรปฏิบัติตามคำแนะนำในประกาศ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณะสุข

Cr. https://www.passiongen.com/2020/04/coviad19-globalcompact/

                                                       ที่มา :  https://youtu.be/1fClRj8yzgw

จำหน่าย น้ำยากันลื่น SURE MOVE แก้ปัญหา พื้นห้องน้ำลื่น ด้วยวิธีง่าย ๆ เหมาะสำหรับใช้กับพื้นกระเบื้องเซรามิคทุกชนิด ยกเว้นกระเบื้องเคลือบเงาและกระเบื้องที่มีสีเข้ม 

ได้ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน : ASTM E303-93 (2013) (ค่าแรงเสียดทานของพื้นผิว)

ติดต่อเรา

GMAIL  :  sureformove@gmail.com
  
LINE    :  http://nav.cx/3IqrJ4O

Powered by MakeWebEasy.com