แนะนำ 9 แอพพลิเคชั่น สุด Hot สำหรับเกษตรกรไทย โหลดติดมือถือไว้ ไม่ Out ตามทันเกษตรในยุค4.0 แน่นอน

Last updated: 2020-12-25  |  62 จำนวนผู้เข้าชม  | 

แนะนำ 9 แอพพลิเคชั่น สุด Hot สำหรับเกษตรกรไทย โหลดติดมือถือไว้ ไม่ Out ตามทันเกษตรในยุค4.0 แน่นอน

การจะก้าวสู่การเป็นเกษตรกรในยุคของ Smart Farmer การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์นั้น เป็นสิ่งเกษตรกรทำกันมาในช่วงระยะเวลาหนึ่ง แต่จะเห็นในรูปของเครื่องจักรกลการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ แต่เครื่องจักรเพียงอย่างเดียว คงจะทำให้การเกษตรสมัยใหม่พัฒนาไปได้ไม่เต็มที่ สมัยนี้ต้องลื่นปรื๊ด ลื่นปรื๊ด พัฒนาการเกษตรไทยไปอีกขั้นผ่านหน้าจอ Smart Phone ในรูปแบบของ Application ที่มีการพัฒนาเพื่อรองรับการใช้งานของพี่น้องเกษตรกรไทยอยู่ตลอดเวลา และเราจะเห็นว่า มีหลายองค์กร หลายหน่วยงาน ที่มุ่งพัฒนาในเรื่องนี้กันอย่างจริงจัง ทีมงานรักบ้านเกิด จึงได้รวบรวม 9 แอพฯ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการทำการเกษตรมาฝาก มีอะไรกันบ้างไปดูเล๊ย

 

1. Farmer Info                                                            
แอปพลิเคชัน ที่เกิดจากความร่วมมือของ DTAC และบริษัทรักบ้านเกิด ที่ได้รวบรวมทุกฟังก์ชันเพื่อตอบโจทย์การใช้งานของพี่น้องเกษตรกรได้เป็นอย่างดี เกษตรกรเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทุกที่ ทุกเวลา
แอปพลิเคชั่น "Farmer Info" มีฟังก์ชั่นดังนี้                                                                                                  
1. ราคารับซื้อ : รายงานและเปรียบเทียบราคารับซื้อผลผลิตการเกษตร ณ จุดรับซื้อสินค้าเกษตรทั่วประเทศ รายงานสดถึงมือเกษตรกรทุกวัน                               

2. ราคาตลาดสด : ตรวจสอบราคาอาหารสดและอาหารแห้งจาก ๖ ตลาดใหญ่ในกรุงเทพฯ ได้แก่ ตลาดไท ตลาดบางกะปิ ตลาด อ.ต.ก. ตลาดเยาวราช ตลาดสัตว์น้ำบางบอน และปากคลองตลาด                                                 

3. เกษตรกรต้นแบบ: นำเสนอชีวิต ประสบการณ์และองค์ความรู้ด้านการเกษตรของเกษตรกรต้นแบบจากทั่วประเทศ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจและต้นแบบในการทำเกษตร           

4. ข่าวเกษตร: ศูนย์รวมข่าวสารในวงการเกษตร พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร พร้อมการแจ้งเหตุเตือนภัยธรรมชาติและโรคระบาดในภาคเกษตรกรรม                        

5. ฟาร์มแม่นยำ: รายงานพยากรณ์อากาศ ชี้จุดบกพร่องภายในแปลง และ เป็นผู้ช่วยส่วนตัวที่จะให้คำแนะนำการเพาะปลูกทุกขั้นตอน                                                  

6. เรื่องเด่นเกษตร: เทคนิคเกษตรน่ารู้ เทรนด์เกษตรยุคใหม่ ภูมิปัญญาเกษตรไทยสุดเจ๋ง และทุกเรื่องการเกษตรที่คุณต้องรู้                                                               

7. คลิปเกษตร: ติดตามความรู้ที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ ผ่านคลิปวิดีโอ ถ่ายทอดด้วยการเล่าเรื่องแบบเข้าใจง่าย ทำตามได้จริง โดยกูรูด้านการเกษตร                                        

8. ช้อปออนไลน์: แหล่งจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ด้านการเกษตร สำหรับเกษตรกรมืออาชีพและผู้สนใจทำการเกษตร บน www.sabuymarket.com สะดวก สบาย ปลอดภัย               

ร่วมสัมผัสประสบการณ์ใหม่ในการติดตามข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้ด้านการเกษตร ผ่านแอพพลิเคชั่น Farmer Info โหลดง่าย โหลดฟรี สำหรับลูกค้า DTAC ทุกท่าน                                                                                       

2.ProtectPlan แอพพลิเคชัน จากกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นแอพพลิเคชั่นที่ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพืชและศัตรูพืช ทั้งในด้านการอารักขาพืช การวินิจฉัยศัตรูพืชเบื้องต้น การวินิจฉัยชนิดพืช รวมถึงการพยากรณ์เตือนสภาพอากาศที่จะเกิดขึ้น อีกทั้งยังสามารถเตือนการระบาดของศัตรูพืชที่อาจมีผลกระทบต่อการทำเกษตรของเราได้อีกด้วย                                                                                           

3.AC AGRI VOCAB                                                 
อีกหนึ่ง แอพพลิเคชันจากกรมส่งเสริมการเกษตร ที่จะช่วยเรื่องของศัพท์เกษตร เพื่อก้าวสู่อาเซียน มีความน่ารัก ทันสมัย เพราะถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการเรียนรู้คำศัพท์พื้นฐานด้านการเกษตร เช่น ผัก สมุนไพร เครื่องเทศ ผลไม้ พืชไร่ ไม้ยืนต้น สัตว์ทางการเกษตร และคำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยมี 5 ภาษาให้เลือกฝึกและทำความคุ้นเคย ได้แก่ ภาษาไทย เวียดนาม เมียนมา กัมพูชา และภาษาบาฮาซา                                                                                                    

4.OAE OIC                                                                         
แอพพลิเคชันจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร แอพฯ ข้อมูลปฏิทินการผลิตสินค้าเกษตร แหล่งรับซื้อ ราคาสินค้าเกษตร รวมทั้งข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง เกษตรกรสามารถเข้าไปดูข้อมูลปฏิทินสินค้าเกษตรที่สำคัญรายเดือน เข้าถึงข่าวสารได้ง่าย รวดเร็ว มีข้อมูลปฏิทินการผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญรายเดือน (Crop Calendar) เชื่อมโยงแหล่งผลิต แหล่งรับซื้อ และ ราคา สำหรับประชาชน เพื่อให้สามารถวางแผนการผลิต และการตลาด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ                                                                                      

5.Ag-Info                                                                                       
อีกหนึ่งแอพพลิเคชันจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร แหล่งรวมข้อมูลสารสนเทศและข่าวสารเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อเป็นประโยชน์ในการวางแผนทำการเกษตรและการตัดสินใจ อาทิ ราคาสินค้าเกษตร ณ ตลาดกลาง เป็นรายวัน ราคาสินค้าเกษตร ณ ไร่นา ปฏิทินสินค้าเกษตร การติดตามสถานการณ์การผลิตการตลาด การเตือนภัยและข่าวสารการประชาสัมพันธ์ ตลอดจนนโยบายของรัฐ                                                                                                       

6.Ldd Soil Guide รู้ไว้ใช้ดินเป็น                                            
แอพพลิเคชัน จากกรมพัฒนาที่ดิน เป็นระบบที่แสดงข้อมูลกลุ่มชุดดิน และข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินทั้งประเทศ สามารถสืบค้นข้อมูลแผนที่จาก Google Map ได้เลย เมื่อคลิกเลือกพื้นที่ที่ต้องการ ระบบจะแสดงข้อมูลสถานที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด และจุดพิกัด ณ ตำแหน่งที่เลือก พร้อมทั้งแสดงข้อมูลกลุ่มชุดดิน ประกอบด้วย ลักษณะเด่นของกลุ่มชุดดินนั้น ๆ คุณสมบัติดิน ความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ ปริมาณน้ำที่พืชใช้ประโยชน์ได้ (Available Water Capacity: AWC) แสดงข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน แนวทางการจัดการดินเพื่อการปลูกพืช แสดงข้อมูลความเหมาะสมของดินในการปลูกพืช อยากรู้เรื่องดินต้องแอพฯนี้เลยค่ะ                                                                             

7.WMSC Application รู้ทันสถานการณ์น้ำ                                        
แอพพลิเคชั่น จากกรมชลประทาน เป็นแอพพลิเคชั่นที่นำเสนอแหล่งข้อมูลข่าวสารในการบริหารจัดการน้ำ ทั้งข้อมูลปริมาณน้ำฝน ปริมาณน้ำท่า ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ อัตราการไหลของน้ำในแม่น้ำและคลองชลประทานต่าง ๆ ซึ่งข้อมูลทั้งหมดนี้จะช่วยให้เราเตรียมการรับมือกับภัยธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นอย่างกะทันหันได้ เพื่อลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นได้                                                                                 

8.ชาวนาไทย                                                                  
แอพพลิเคชัน จากกรมการค้าภายใน ระบบจะประมาณการกำไรต้นทุนเพื่อช่วยในการตัดสินใจก่อนการปลูก และสร้างปฏิทินการเกษตรที่คอยแนะนำเกษตรกรว่าจะต้องทำอะไรบ้างช่วงเวลาไหน ควรใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช พร้อมการบันทึกต้นทุนและพร้อมวางขายบนตลาดกลาง มีทั้งผู้ซื้อและผู้ขายพร้อม
แอพพลิเคชั่น ชาวนาไทยมีฟังก์ชันที่น่าสนใจ ดังนี้                                                                                
1.มาตรการช่วยเหลือ : มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและรักษาเสถียรภาพราคาข้าว ทำให้ เกษตรกรได้รับรู้ รวดเร็ว เข้าถึง เข้าใจ มากขึ้น                                      

2.ข้อมูลและข่าวสาร : สรุปข้อมูลภาพรวมเกษตรทั่วไป ป็นข่าวสารจากภาครัฐ ประเด็นเด่น ข้อมูล สภาพอากาศ ตั้งกระทู้ ถาม-ตอบแต่ละจังหวัด แต่ละภาค รวมไปถึง แนวโน้มราคาสินค้าการเกษตร                                              

3. การเพาะปลูก : ช่วยคำนวณกำไรต้นทุนเพื่อเป็นข้อมูลให้เกษตรกรได้พิจารณาตัดสินใจก่อนที่จะ ทำการเพาะปลูกจริง เพียงใส่พื้นที่ และสิ่งที่ต้องการปลูก พร้อมสร้างปฏิทินการทำงานเพื่อให้เกษตรกร ได้วางแผนทำการเกษตรและบันทึกต้นทุนที่เกิดขึ้นในแต่ละระยะการเพาะปลูก ลงพิกัดพื้นที่ ที่ต้องการ เพาะปลูกพร้อมการแนะนำเรื่องดิน เรื่องน้ำ เรื่องพันธุ์ข้าว หรือพืชเศรษฐกิจในการเพาะปลูก แบบถูก ต้องและทันสมัย                                                                                                                                                   

9.MOAC App Center                                                      
MOAC App Center ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมและเผยแพร่ Mobile Application ของหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำหรับเกษตรกรและผู้ที่สนใจ โดยเปิดให้เกษตรกรสามารถขอรับบริการและค้นหาความรู้ด้านการเกษตร ผ่านอุปกรณ์ Smart Device ได้ทันที มีครบทุกแอพฯ รวบรวมไว้ในแอพฯเดียว                                  

ทุกการพัฒนาจากทุก ๆ หน่วยงาน ล้วนแล้วแต่มองเห็นความสำคัญทางด้านการเกษตรของไทย นอกเหนือจากจะเพื่อการเกษตรแล้ว ยังสามารถเอื้อประโยชน์ด้านอื่น ๆ อีกด้วย ดังนั้นเราคนไทยทุกคน ต้องหมั่นศึกษา เรียนรู้ และมีการพัฒนาอยู่เสมอ นำเทคโนโลยีสมัยใหม่เหล่านี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการประกอบอาชีพ และร่วมกันพัฒนาเกษตรไทย ให้ก้าวไกลอย่างไม่หยุดยั้ง


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
MGR-Online / http://www.bangkokbanksme.com

Cr. https://www.rakbankerd.com/agriculture/hilight-view.php?id=129&s=tblheight

                                                  ที่มา :  https://www.youtube.com/watch?v=1m-SxHCWnXE

จำหน่าย น้ำยากันลื่น SURE MOVE แก้ปัญหา พื้นห้องน้ำลื่น ด้วยวิธีง่าย ๆ เหมาะสำหรับใช้กับพื้นกระเบื้องเซรามิคทุกชนิด ยกเว้นกระเบื้องเคลือบเงาและกระเบื้องที่มีสีเข้ม 

ได้ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน : ASTM E303-93 (2013) (ค่าแรงเสียดทานของพื้นผิว)

ติดต่อเรา

GMAIL  :  sureformove@gmail.com
 
LINE    :  http://nav.cx/3IqrJ4O

Powered by MakeWebEasy.com