สิทธิประโยชน์จากประกันสังคมกรณีว่างงานที่คุณควรรู้

Last updated: 2020-12-25  |  80 จำนวนผู้เข้าชม  | 

สิทธิประโยชน์จากประกันสังคมกรณีว่างงานที่คุณควรรู้

ด้วยสถานการณ์ของการประกาศปิดสถานที่ต่าง ๆ เพื่อลดความเสี่ยง “โควิด-19” ทั้งในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และจังหวัดต่าง ๆ แทบทั้งประเทศ ส่งผลกระทบต่อพนักงาน ลูกจ้าง โดยเฉพาะในห้างสรรพสินค้า และสถานที่ที่ถูกสั่งปิดหรือจำกัดเวลาเปิดทำการ ทำให้ประชาชนจำนวนมากตกอยู่ในสถานะ “ว่างงาน” ซึ่งหลายคนอาจยังไม่รู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของประกันสังคม ไม่ว่าจะเป็นลูกจ้างประจำ หรือผู้ประกันตนเอง ก็มีสิทธิ์ได้รับการช่วยเหลือตามเงื่อนไขที่กำหนดด้วยเช่นกัน

 

 

"เงื่อนไข" ของผู้ที่จะได้รับเงินชดเชยจากประกันสังคมในกรณีที่ได้รับผลกระทบจาก "โควิด-19"


1. ว่างงาน ด้วยเหตุสุดวิสัย                                                                                                                                    - ไม่ได้ทำงาน หรือนายจ้างไม่ให้ทำงาน จ่าย 50% เป็นระยะเวลาไม่เกิน 180 วัน
- หน่วยงานภาครัฐ มีคำสั่งให้หยุดกิจการชั่วคราว จ่าย 50% เป็นระยะเวลาไม่เกิน 60 วัน                                                                      

2. ว่างงาน จากการลาออกหรือเลิกจ้าง                                                                                                                                  - ว่างงาน จากการลาออก จ่าย 45% เป็นระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน
- ว่างงาน จากกรณีเลิกจ้าง จ่าย 70% เป็นระยะเวลาไม่เกิน 200 วัน      

3. ลดภาระนายจ้างและผู้ประกันตน                                                                                                                                        - ลดอัตราเงินสมทบนายจ้าง และผู้ประกันตน 4% เป็นระยะเวลา 6 เดือน                                                                       
และยังมีมาตรการขยายเวลาส่งเงินสมทบของนายจ้าง และผู้ประกันตนมาตรา 33, 39 งวดค่าจ้างเดือน มี.ค. - พ.ค. 63 ออกไปอีก 3 เดือน                                                                                - งวดค่าจ้างเดือน มี.ค. เลื่อนส่งได้ ภายใน 15 ก.ค. 63
- งวดค่าจ้างเดือน เม.ย. เลื่อนส่งได้ ภายใน 15 ส.ค. 63
- งวดค่าจ้างเดือน พ.ค. เลื่อนส่งได้ ภายใน 15 ก.ย. 63                                                                                              
ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน                                  
ก่อนอื่นต้องตรวจสอบการจ่ายเงินสมทบ ซึ่งเงื่อนไขคือจะต้องจ่ายเงินสมทบไม่น้อยกว่า 6 เดือน ในระยะเวลา 15 เดือนก่อนการว่างงาน เช่น หากว่างงานในเดือนเมษายน 2563 ต้องนับระยะเวลา 15 เดือนก่อนการว่างงานคือ เดือนธันวาคม 2561 ถึง เดือนมีนาคม 2563 ซึ่งจะต้องมีการจ่ายเงินสมทบไม่น้อยกว่า 6 เดือนขึ้นไปในช่วง เดือนธันวาคม 2561 ถึง เดือนมีนาคม 2563 จากนั้นสามารถไปขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงานได้ที่สำนักงานประกันสังคมใกล้บ้านภายใน 30 วัน เพื่อแสดงสิทธิ์ โดยไม่จำเป็นต้องรอหนังสือรับรองการออกจากงาน เพราะหากไปช้ากว่า 30 วัน จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานนั่นเอง         

แต่สถานการณ์ปัจจุบัน ด้วยความที่ควรหลีกเลี่ยงการออกจากบ้าน เพราะจะเป็นการเพิ่มความเสี่ยงในการติดโควิด-19 คุณสามารถขึ้นทะเบียนแบบออนไลน์ง่าย ๆ ตามขั้นตอนนี้เลย                                                                                                                                                        - เข้าเว็บไซต์ของ กรมการจัดหางาน (empui.doe.go.th)
 - “ลงทะเบียนเข้าใช้งาน” สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยขึ้นทะเบียนว่างงาน และยังไม่มีรหัสผ่านเข้าใช้ระบบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
- ทำตาม 4 ขั้นตอนให้ครบถ้วน                                                            
ขั้นตอนที่ 1 อ่านข้อตกลงของการใช้บริการ ก่อนกดขั้นตอนต่อไป                                                                                                                                                                                                                                                 
- ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบเลขบัตรประจำตัวประชาชน                                                                                                                                                                                                                           
- ขั้นตอนที่ 3 กรอกข้อมูลส่วนตัว                                                                                                                                                                                                                                                             
- ขั้นตอนที่ 4 บันทึกการลงทะเบียน                                                                                                                                                                                                                                                 
ผู้ประกันตนฯ จะได้รับหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน และวันที่นัดรายงานตัวของผู้ประกันตน ซึ่งสามารถพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ได้                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
พิมพ์เอกสาร ดังนี้                                                                                                                                                                                  - ใบนัดรายงานตัว
                  - แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน กรณีว่างงาน (สปส.2-01/7)                                                                                             

จากนั้นนำเอกสารไปยื่นที่สำนักประกันสังคม ดังนี้                                                                                                                        - แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน กรณีว่างงาน (สปส.2-01/7) ที่กรอกรายละเอียดครบถ้วน
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ประกันตน
 - สำเนาสมุดบัญชีธนาคารที่เป็นชื่อผู้ประกันตน                                                                                                                             
ทั้งนี้ การพิจารณาการได้รับสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน กรณีถูกเลิกจ้างหรือลาออก จะเป็นหน้าที่ของสำนักงานประกันสังคม โดยสำนักงานประกันสังคมจะทำการโอนเงินทดแทนการขาดรายได้ตามสิทธิให้ผู้ประกันตน ผ่านทางบัญชีธนาคารของผู้ประกันตน เดือนละ 1 ครั้ง      
 
ช่องทางในการยื่นเอกสารขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงานมีดังนี้                                                                                                     1. ยื่นด้วยตนเอง ณ สำนักงานประกันสังคมได้ทั่วประเทศ
2. ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ตอบรับ
3. ส่งทางโทรสาร (FAX) ของสำนักงานประกันสังคมพื้นที่/จังหวัด/สาขา
4. ส่งทาง e-mail หรือสำนักงานประกันสังคมพื้นที่จังหวัด/สาขากำหนด
5. ส่งทางไลน์ที่สำนักงานประกันสังคมพื้นที่/จังหวัด/สาขากำหนด
และสามารถสอบถามข้อมูลประกันสังคมได้ที่ https://www.sso.go.th หรือโทร. 1506 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ที่มา: bangkokbiznews.com

      https://www.krungsri.com/bank/th/plearn-plearn/social-insurance-benefit.html

                                                  ที่มา :  https://youtu.be/fDQjJsUNt20

จำหน่าย น้ำยากันลื่น SURE MOVE แก้ปัญหา พื้นห้องน้ำลื่น ด้วยวิธีง่าย ๆ เหมาะสำหรับใช้กับพื้นกระเบื้องเซรามิคทุกชนิด ยกเว้นกระเบื้องเคลือบเงาและกระเบื้องที่มีสีเข้ม 

ได้ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน : ASTM E303-93 (2013) (ค่าแรงเสียดทานของพื้นผิว)

ติดต่อเรา

GMAIL  :  sureformove@gmail.com

LINE    :  http://nav.cx/3IqrJ4O

Powered by MakeWebEasy.com