ข้อควรระวังในการดูแลผู้สูงอายุ

Last updated: 2020-12-25  |  58 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ข้อควรระวังในการดูแลผู้สูงอายุ

ปัจจุบัน ประชากรผู้สูงอายุมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับวิถีชีวิตของคนในสังคมก็ดำเนินไปอย่างเร่งรีบและแข่งขัน ทำให้ในแต่ละวันมีกิจกรรมให้ทำมากมาย เป็นเหตุให้ผู้สูงอายุที่บ้านถูกละเลย และไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่เท่าที่ควร ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุอย่างมาก เพื่อช่วยให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพจิตที่ดีสิ่งที่ลูกหลานควรปฏิบัติ ดังนี้

 

 • ให้ผู้สูงอายุรู้สึกว่าตนเองยังมีคุณค่า มีความสำคัญ และมีความหวังในชีวิต เช่น ขอคำแนะนำต่าง ๆ ขอความช่วยเหลือจากผู้สูงอายุให้ช่วยดูแลบ้าน หรือเป็นที่ปรึกษาอบรมเลี้ยงดูลูกหลาน
 • ควรระมัดระวังคำพูด หรือการกระทำที่แสดงออกต่อผู้สูงอายุ ให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุเป็นอันดับแรก เช่น เชิญชวนให้รับประทานอาหารก่อน และตักข้าวให้
 • ให้ผู้สูงอายุเล่าเรื่องเหตุการณ์ประทับใจในอดีตของท่าน โดยรับฟังอย่างตั้งใจ จะทำให้ผู้สูงอายุรู้สึกว่า ยังมีคนชื่นชมในบางส่วนของชีวิตอยู่
 • อำนวยความสะดวกให้ผู้สูงอายุได้ปฏิบัติกิจกรรมที่น่าสนใจต่างๆ
 • เอาใจใส่ดูแลเรื่องอาหาร และการออกกำลังกาย หรือทำงานตามความถนัดให้เหมาะสมกับวัย
 • หากผู้สูงอายุต้องการแยกบ้านอยู่ หรือต้องการไปอยู่สถานที่ที่รัฐจัดให้ก็ควรตามใจ และพาลูกหลานไป เยี่ยมเมื่อมีโอกาส หากผู้สูงอายุรู้สึกมีความสุข และต้องการอยู่ร่วมกับลูกหลานก็ให้อยู่บ้านเดียวกันเพื่อสร้างบรรยากาศที่อบอุ่น
 • ช่วยให้ผู้สูงอายุมีโอกาสพบปะสังสรรค์กับญาติสนิท และเพื่อนร่วมวัยเดียวกัน โดยการพาไปเยี่ยมเยียน หรือเชิญเพื่อนฝูง ญาติมิตร มาสังสรรค์ที่บ้านเพื่อคลายความเหงา พาไปสถานที่ที่เป็นศูนย์รวมของผู้สูงอายุ เช่น วัด หรือชมรมผู้สูงอายุในชุมชน
 • ให้ความสำคัญ เห็นคุณค่า และเคารพยกย่องนับถือ ด้วยการเชื่อฟังคำสั่งสอนและข้อแนะนำจากผู้สูงอายุ
 • ให้อภัยในความหลงลืม และความผิดพลาดของท่าน ควรแสดงความเห็นอกเห็นใจอย่างเหมาะสมด้วย
 • ช่วยเหลือ ดูแลรักษาพยาบาลยามเจ็บป่วย หรือพาไปตรวจสุขภาพ พร้อมให้การดูแลอย่างใกล้ชิดเมื่อเจ็บป่วยหนัก หรือเจ็บป่วยเรื้อรัง


ข้อควรระวัง ในการดูแลผู้สูงอายุ เรื่องการเคลื่อนไหวร่างกาย และการออกกำลังกาย

 

 • ควรรักษาความสะอาด เก็บกวาดสิ่งของให้เรียบร้อย เมื่อมีผู้สูงอายุอยู่ภายในบ้านเนื่องจากผู้สูงอายุอาจมีสายตาฝ้าฟาง ซึ่งเกิดขึ้นตามวัย อาจเกิดอุบัติเหตุทำให้กระดูกหักได้ ควรป้องกันไม่ทำพื้นให้ลื่น ควรให้ผู้สูงอายุจับราวป้องกันการล้ม เมื่อผู้สูงอายุเข้าไปอาบน้ำต้องระวังเพราะอาจลื่นล้มได้ ควรหาเก้าอี้ที่ยึดติดกับพื้นห้องน้ำให้นั่ง หากใช้เก้าอี้ธรรมดาเก้าอี้อาจไถลไปกับพื้นแล้วทำให้ผู้สูงอายุล้มได้ ซึ่งเป็นเรื่องที่อันตรายมาก
 • ดูแลให้ผู้สูงอายุมีการเคลื่อนไหวร่างกายทุกส่วนอยู่เสมอ เช่น การเดิน การบริหารกล้ามเนื้อ และข้อต่างๆ ที่สำคัญ เช่น ข้อเข่า ข้อไหล่ และข้อนิ้วต่างๆ เพราะติดขัดได้ง่ายจากการเสื่อมถอยของเนื้อเยื่อข้อกระดูก และกล้ามเนื้อ
 • จัดกิจกรรมให้ผู้สูงอายุได้เคลื่อนไหวอยู่เสมอ ไม่นั่งแช่ดูทีวี หรือนอนอยู่บนเตียง ช่วยกันจัดให้มีการรวมกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชน เพื่อทำกิจกรรมต่างๆ จะเป็นสิ่งที่ช่วยผู้สูงอายุทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจ
 • การออกกำลังกาย หมายถึงการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวที่เพิ่มการใช้พลังงาน นอกเหนือจากการเคลื่อนไหวร่างกายในการใช้ชีวิตประจำวัน ควรต้องปรึกษาแพทย์ก่อนเสมอ เพื่อแนะนำวิธีการออกกำลังกายให้เหมาะสมกับสุขภาพของผู้สูงอายุแต่ละคน


หลักการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ

 • อาหาร ผู้สูงอายุต้องการพลังงานลดลง แต่ความต้องการสารอาหารต่างๆ ยังใกล้เคียงกับวัยผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ ควรลดอาหารประเภทไขมัน (น้ำมันจากสัตว์ และพืช ไข่แดงเนย) ประเภทคาร์โบไฮเดรต (ข้าว แป้ง และน้ำตาล) ผู้สูงอายุ ควรได้รับโปรตีน หรือกลุ่มเนื้อสัตว์ ประมาณ 50-60 กรัมต่อวัน หรือประมาณมื้อละ 2 ช้อนโต๊ะ ควรเป็นเนื้อสัตว์ที่ย่อยง่าย โดยเฉพาะปลาจะดีที่สุด ผู้สูงอายุกินไข่ขาวได้ไม่จำกัด แต่ควรกินไข่แดงไม่เกิน 3 ฟองต่อสัปดาห์ ควรกินผักทั้งผักที่ใช้ใบ หัว และถั่วต่างๆ รวมถึงรับประทานผลไม้ที่ไม่หวานจัด ส่วนผลไม้ที่หวานจัด เช่น กล้วยสุก มะม่วงสุก ทุเรียน ลำไย ควรรับประทานแต่น้อย เพราะถ้ารับประทานมาก อาจจะทำให้เกิดโรคเบาหวาน ตามมาได้
 • ออกกำลังกาย ผู้สูงอายุควรออกกำลังกาย สัปดาห์ละประมาณ 3-4 ครั้ง เพื่อให้ร่างกายมีความคล่องตัว แข็งแรง ซึ่งจะทำให้การทรงตัว และการเคลื่อนไหวดีขึ้น ไม่หกล้มง่าย
 • สุขอนามัย การดูแลตนเองโดยพยายาม ลด ละ เลิก สิ่งที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น บุหรี่ เหล้า หรือพฤติกรรมเสี่ยง ต่าง ๆ รวมทั้งสังเกตการทำงานของอวัยวะในร่างกาย รวมถึงการขับถ่าย เป็นต้น พร้อมทั้งเข้ารับการตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่อายุประมาณ 65 ปี เป็นต้นไป
 • อุจจาระ ปัสสาวะ ต้องให้ความสนใจเรื่องการขับถ่ายของผู้สูงอายุ บางรายอาจมีปัญหาระบบขับถ่าย ถ่ายยาก ถ่ายลำบาก หรือกลั้นขับถ่ายไม่ได้ ซึ่งจะต้องให้การดูแล แก้ไขไปตามสาเหตุ
 • อากาศ และแสงอาทิตย์ เน้นให้อยู่ในสถานที่ๆ มีสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่เหมาะสม
 • อารมณ์ อดิเรก อนาคต และอบอุ่น เป็น 4 อ. ที่เน้นทางความรู้สึกนึกคิด และจิตใจของผู้สูงอายุ เพื่อช่วยให้การมีชีวิตอยู่แต่ละวันมีความสุข รื่นรมย์กับการใช้ชีวิตให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ควรเข้าใจธรรมชาติของสิ่งต่างๆ และปรับความรู้สึกนึกคิดไปตามนั้น ไม่ยึดแต่ลักษณะเก่าๆ ดั้งเดิมที่เคยเป็นมา ควรมีงานอดิเรกที่น่าสนใจ แต่ไม่ควรเป็นภาระมากนัก เช่น หากอยู่คนเดียวไม่ควรเลี้ยงสัตว์จำนวนมาก เพราะจะเป็นภาระในการซื้อหาและให้อาหาร หรือถ้าสัตว์เจ็บป่วย เสียชีวิต ก็จะเกิดความสลดหดหู่ และจิตใจเศร้าหมองได้ ผู้สูงอายุควรพยายามเข้าร่วมในสังคมกลุ่มต่างๆ ตามสมควร การมีเพื่อนรุ่นเดียวกัน หรือต่างรุ่นจะทำให้มีความอบอุ่น และรู้สึกถึงคุณค่าของตน
 • อุบัติเหตุ อาจทำให้เกิดความบาดเจ็บ หรือความพิการต่างๆ ได้ทุกขณะ ควรดูแลสภาพบ้านเรือนให้ปลอดภัย มีแสงสว่างพอเหมาะ พื้นไม่ลื่น หรือควรมีราวจับในบริเวณที่อาจเกิดอุบัติเหตุได้บ่อยๆ เช่น ห้องน้ำ เป็นต้น

กระดูกและข้อ อาคาร 4 ชั้น 1 โทร.02-2717000 ต่อ 40129,40135

Cr. https://www.paolohospital.com/th-TH/center/Article/Details/บทความ-กระดูกและข้อ/ข้อควรระวังในการดูแลผู้สูงอายุ

                                                       ที่มา :  https://www.youtube.com/watch?v=jyRLALwqjX8

จำหน่าย น้ำยากันลื่น SURE MOVE แก้ปัญหา พื้นห้องน้ำลื่น ด้วยวิธีง่าย ๆ เหมาะสำหรับใช้กับพื้นกระเบื้องเซรามิคทุกชนิด ยกเว้นกระเบื้องเคลือบเงาและกระเบื้องที่มีสีเข้ม 

ได้ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน : ASTM E303-93 (2013) (ค่าแรงเสียดทานของพื้นผิว)

ติดต่อเรา

GMAIL  :  sureformove@gmail.com

LINE    :  http://nav.cx/3IqrJ4O

Powered by MakeWebEasy.com