การดูแลผู้สูงวัย มีอะไรบ้างคือสิ่งที่ผู้ดูแลควรต้องรู้!

Last updated: 2020-12-26  |  63 จำนวนผู้เข้าชม  | 

การดูแลผู้สูงวัย มีอะไรบ้างคือสิ่งที่ผู้ดูแลควรต้องรู้!

ผู้สูงวัยส่วนใหญ่มักจะมีสภาพจิตใจเปลี่ยนแปลงไปเมื่ออายุเพิ่มมากขึ้น โดยหลังเกษียณ อายุการทำงาน ผู้สูงอายุหลายคนรู้สึกว้าเหว่และหมดความสำคัญ เพราะกิจกรรมในชีวิตประจำวันเปลี่ยนแปลงไป ไม่มีงานประจำให้ทำเหมือนเคย สิ่งเหล่านี้กระทบต่อสภาพจิตใจอย่างมากจนทำให้พฤติกรรมของพวกท่านไม่เป็นเหมือนก่อน และมีความมรู้สึกวิตกกังวลในสิ่งต่างๆ มากขึ้น

 

พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงตามความรู้สึกต่างๆ  

ความวิตกกังวล

ผู้สูงวัยรู้สึกเป็นกังวลกับสภาพร่างกายที่เสื่อมถอยและสภาพแวดล้อมรอบตัวที่ไม่เหมือนเคย ความรู้สึกดังกล่าวมักแสดงผ่านพฤติกรรมต่างๆ เช่น กระวนกระวาย ซึมเศร้า ขี้เหงา ชอบตำหนิ ขี้สงสัย ดื้อดึง และเอาแต่ใจ เพราะต้องการเรียกร้องความสนใจจากคนรอบข้าง


เฉื่อยชา

เมื่อรู้สึกว่าตัวเองอ่อนแอจากโรคภัยต่างๆ และไม่สามารถยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นได้ ผู้สูงวัยมักรู้สึกหมดกำลังใจในการมีชีวิตอยู่ และมัวแต่คิดถึงแต่เรื่องความตาย ความเจ็บปวดจนทำให้ตัวเองกลายเป็นคนเฉื่อยชา หมดไฟจนถึงขนาดไม่ยอมทำอะไรด้วยตัวเองและต้องขอความช่วยเหลือจากคนอื่นในทุกเรื่อง
รู้สึกแปลกแยก

เมื่อไม่ได้ออกไปทำงาน กิจกรรมทางสังคมก็ลดลง ผู้สูงวัยจึงรู้สึกแปลกแยกจากคนในครอบครัวและสังคมรอบข้าง หากปล่อยให้ความรู้สึกเช่นนี้อยู่เป็นเวลานานจะเป็นต้นเหตุของโรคซึมเศร้า คนในครอบครัวควรระมัดระวังเรื่องนี้ให้มาก


ช่างสังเกตดีกว่าท่องจำ 

ข้อดีของการเข้าสู่วัยสูงอายุคือ ความสามารถในการทำความเข้าใจสถานการณ์รอบตัว และช่างสังเกตเพิ่มขึ้น แม้จะจดจำเรื่องใหม่ๆ ได้น้อยลง หากให้เวลาสักหน่อยพวกเขาสามารถเรียนรู้เรื่องใหม่ๆ งานใหม่ๆ ได้ดีเลยทีเดียว ฉะนั้นการทำงานอาสาสมัครหรือพาร์ตไทม์ที่เหมาะกับวัยเกษียณมีคุณค่ายิ่งขึ้น และควรได้รับการสนับสนุนจากคนในครอบครัว


โรคซึมเศร้าในผู้สูงวัย 

จากการสำรวจสุขภาพจิตของคนไทยพบว่า กลุ่มผู้สูงอายุได้คะแนนต่ำที่สุดเพราะมีสภาพจิตใจที่เปราะบางและไม่มีความสุข ซึ่งเสี่ยงต่อการเป็นโรคซึมเศร้าได้ง่าย การสูญเสียสถานะทางสังคม สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป และความเสื่อมถอยของร่างกาย คือสาเหตุหลักที่ทำให้จิตใจของพวกเขาแย่ลง


อาการของโรคซึมเศร้าในผู้สูงวัยที่สามารถสังเกตได้ภายนอกมีดังต่อไปนี้

1.หูอื้อ ตาลาย มือเท้าชาจากความเสื่อมถอยของระบบประสาท

2.ปวดหัว ปวดเอว มวนท้อง โดยไม่ทราบสาเหตุ

3.ความวิตกกังวลเรื่องสุขภาพของตัวเองมากเกินไป ทั้งที่ได้รับการตรวจจากแพทย์แล้วไม่มีอะไรผิดปกติ

หากพบว่าผู้สูงอายุในบ้านมีอาการผิดปกติเหล่านี้ ควรเฝ้าระวังหรือปรึกษาแพทย์แต่เนิ่นๆโรคซึมเศร้าและสมองเสื่อม

คนมักเข้าใจผิดว่าโรคซึมเศร้ากับโรคสมองเสื่อมในผู้สูงวัยป็นโรคเดียวกัน เพราะมีอาการเบื้องต้นคล้ายคลึงกัน เช่น ความจำถดถอย เสียสมาธิและหงุดหงิดง่าย ผู้สูงอายุอาจเป็นโรคใดโรคหนึ่ง หรือเป็นทั้งสองโรคพร้อมกันได้ด้วย หากสังเกตเห็นความผิดปกติ ไม่ว่าจะเป็นทางร่างกายหรือจิตใจ ควรขอรับคำปรึกษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในทันที

 

การรักษาโรคกับการดูแลชีวิตผู้สูงวัยจุดมุ่งหมายที่ต่างกัน

ความแตกต่างระหว่างการรักษาโรคกับการดูแลชีวิตผู้สูงวัยนั้น แม้ว่าความก้าวหน้าทางการแพทย์จะช่วยให้การต่อสู้กับโรคภัยต่างๆ เพื่อยืดอายุขัยของผู้สูงวัยทำได้ง่ายขึ้น แต่สิ่งที่ยังเป็นปัญหาหลักของสังคมยุคใหม่ ซึ่งมีลักษณะเป็นครอบครัวเดี่ยว คือการดูแลชีวิตผู้สูงวัยในช่วงบั้นปลายชีวิต

เมื่อพ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย แก่ตัวลงและต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด ขณะที่ลูกหลานยังอยู่ในวัยทำงาน และจำเป็นต้องหาเลี้ยงชีพท่ามกลางสภาพเศรษฐกิจที่แข่งขันสูง จึงไม่พร้อมรับผิดชอบหน้าที่ดังกล่าว

การรักษาโรคคือ มีเป้าหมายในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บ และอาการบาดเจ็บต่างๆ ทางการแพทย์ เพื่อให้ร่างกายกลับมาแข็งแรงสมบูรณ์  สามารถดำเนินชีวิตได้เป็นปกติ

ส่วนการดูแลชีวิตคือ การดูแลและให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุ เพื่อทำกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวัน เช่น อาบน้ำ กินอาหาร เคลื่อนไหว และขับถ่ายเป้าหมายของการดูแลชีวิตผู้สูงวัย

“แม่ไม่อยากนอนติดเตียงแบบนี้” หรือ “พ่อจะต้องกลับมาเดินได้อีกครั้ง” นี่เป็นเป้าหมายของทั้งผู้สูงวัยและผู้ดูแล ซึ่งต้องอาศัยความพยายามของทั้งสองฝ่าย ไม่ใช่หน้าที่ของผู้ดูแลที่คอยช่วยให้ผู้สูงอายุลุกจากเตียง แต่ต้องสร้างแรงกระตุ้นให้พวกท่านอยากลุกจากเตียงด้วย เพื่อให้ขยับเข้าใกล้เป้าหมายมากขึ้นรู้จักปล่อยวางกับเรื่องที่ทำไม่สำเร็จ

มีผู้สูงอายุจำนวนไม่น้อยที่รู้สึกหงุดหงิด กับความแก่ชรา เพราะไม่สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้คล่องแคล่วเหมือนตอนยังหนุ่มสาว จึงทุ่มเทให้กับการทำกายภาพเพื่อหวังให้กลับมาเหมือนเดิม แต่ผลลัพธ์อาจไม่ได้เป็นอย่างคาดหวัง ต้องรู้จักปล่อยวางทัศนคติเชิงลบทิ้งเสีย แล้วหันมายอมรับความจริง เพื่อไม่กดดันตัวเองมากเกินไปจนกลายเป็นความเครียด ซึ่งทำให้สุขภาพแย่ลงกว่าเดิมขอรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ

เมื่อมีข้อข้องใจหรือประสบปัญหาในการดูแลผู้สูงวัย สามารถขอคำปรึกษาได้จากศูนย์บริการสาธารณสุขและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใกล้บ้าน โดยสามารถนำบัตรประชาชนเข้าเช็กสิทธิ์การขอรับบริการ หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะไปตรวจเยี่ยมผู้สูงวัยที่บ้านเพื่อประเมินและจัดกลุ่มการให้ความช่วยเหลือต่อไป

อย่างไรก็ตาม จะต้องไม่ลืมด้วยนะคะว่าการดูแลผู้สูงวัยหรือผู้ป่วยเป็นเวลานานเป็นปีทำให้เกิดความเหนื่อยล้า จากภารกิจประจำวันที่เพิ่มพูนขึ้นทีละน้อย จนทำให้ผู้ดูแลหรือลูกหลานเองมีอาการซึมเศร้าได้ การขอความช่วยเหลือจากญาติพี่น้องคนอื่น หรือใช้บริการดูแลผู้สูงอายุคือทางออกที่ช่วยผ่อนคลายความอ่อนล้าลงได้ ลองเอาสิ่งที่เราบอกไปทำตามดูนะคะ ดูแลตัวเองให้ดี จะได้มีแรงดูแลคนที่เรารักต่อไปได้อีกนานๆ

ข้อมูลประกอบจาก: หนังสือคู่มือดูแลผู้สูงอายุฯ AMARIN Health

Cr. https://goodlifeupdate.com/healthy-body/seniorcare/195751.html

                                                  ที่มา :  https://www.youtube.com/watch?v=lSU3ymBxvAE

จำหน่าย น้ำยากัลื่น SURE MOVE แก้ปัญหา พื้นห้องน้ำลื่น ด้วยวิธีง่าย ๆ เหมาะสำหรับใช้กับพื้นกระเบื้องเซรามิคทุกชนิด ยกเว้นกระเบื้องเคลือบเงาและกระเบื้องที่มีสีเข้ม 

ได้ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน : ASTM E303-93 (2013) (ค่าแรงเสียดทานของพื้นผิว)

ติดต่อเรา

GMAIL  :  sureformove@gmail.com

LINE    :  http://nav.cx/3IqrJ4O

Powered by MakeWebEasy.com