ปัญหา ‘ห้องน้ำ’ คาใจ

Last updated: 2020-12-27  |  94 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ปัญหา ‘ห้องน้ำ’ คาใจ

โดย...มิสไอรีน

ห้องน้ำถือเป็นห้องจำเป็นที่ขาดไม่ได้ภายในอาคาร บ้านเรือนต่างๆ แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นห้องที่สร้างปัญหาด้วย ทั้งนี้เพราะตามหลักฮวงจุ้ยถือว่าห้องน้ำเป็นห้องที่รวบรวมพลังชี่ที่ไม่ดีต่างๆ เอาไว้ ดังนั้นการที่ห้องน้ำตั้งอยู่ในทิศใดทิศหนึ่งของบ้าน ย่อมหมายความว่าห้องน้ำจะส่งผลกระทบต่อโชคลาภที่อยู่ในทิศนั้นๆ อย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้ อย่างไรก็ตาม หลักฮวงจุ้ยก็มีวิธีแก้ปัญหาตำแหน่งที่ตกเคราะห์อันเนื่องมาจากการมีห้องน้ำตั้งอยู่ ลองตรวจสอบดูว่าห้องน้ำในบ้านคุณตั้งอยู่ในส่วนใดของบ้าน และจะส่งผลกระทบในด้านใด และมีวิธีแก้เคล็ดอย่างไร

ห้องน้ำตั้งอยู่ในส่วนทิศเหนือ

เคราะห์ : ทิศเหนือเป็นทิศที่ควบคุมโชคด้านอาชีพการงาน ดังนั้นหากมีห้องน้ำตั้งอยู่ในทิศนี้ ก็จะทำให้คุณมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานและเจ้านาย ทำให้ความก้าวหน้าทางหน้าที่การงานของคุณหยุดชะงัก

แก้เคล็ด : ทิศเหนือควบคุมโดยธาตุน้ำ ดังนั้นคุณจึงต้องหาสิ่งที่แทนธาตุดินมาทำลายธาตุน้ำของทิศเหนือเพื่อเป็นการควบคุมเคราะห์ร้ายของห้องน้ำในทิศดังกล่าว ให้หาหินขนาดใหญ่มาวางไว้ในห้องน้ำ ปิดประตูห้องน้ำเอาไว้ตลอดเวลา และอย่าตกแต่งห้องน้ำด้วยสีของธาตุน้ำ เช่น สีฟ้า หรือสีดำ

ห้องน้ำตั้งอยู่ในส่วนทิศใต้

เคราะห์ : ทิศใต้เป็นทิศที่ควบคุมโชคด้านชื่อเสียงและการเป็นที่ยอมรับ ดังนั้นหากมีห้องน้ำตั้งอยู่ในทิศนี้ ก็จะทำให้คุณไม่ได้เลื่อนขั้น ชื่อเสียงของวงศ์ตระกูลจะเสื่อมเสียจากการถูกซุบซิบนินทา

แก้เคล็ด : ทิศใต้ควบคุมโดยธาตุไฟ ดังนั้นคุณจึงต้องหาสิ่งที่แทนธาตุน้ำมาทำลายธาตุไฟของทิศใต้เพื่อเป็นการควบคุมเคราะห์ร้ายของห้องน้ำในทิศดังกล่าว นำอ่างใส่น้ำมาวางไว้ในห้องน้ำ และควบคุมระดับแสงไฟภายในห้องน้ำให้สว่างเพียงสลัวๆ เท่านั้น เพราะแสงไฟที่สว่างจ้าเกินไปจะยิ่งไปกระตุ้นเคราะห์ร้ายให้รุนแรงขึ้น

ห้องน้ำตั้งอยู่ในส่วนทิศตะวันออก

เคราะห์ : ทิศตะวันออกเป็นทิศที่ควบคุมโชคด้านสุขภาพ และโชคของลูกชายคนโตในบ้าน ดังนั้นหากมีห้องน้ำตั้งอยู่ในทิศนี้ ลูกชายในบ้านจะดื้อรั้นไม่เชื่อฟัง หรือถ้าคุณยังไม่มีลูก คุณก็จะพบว่าตัวเองมีลูกชายยาก นอกจากนี้สุขภาพของคนในครอบครัวก็จะเจ็บป่วยได้ง่ายด้วย

แก้เคล็ด : ทิศตะวันออกควบคุมโดยธาตุไม้ ดังนั้นคุณจึงต้องหาสิ่งที่แทนธาตุโลหะมาทำลายธาตุไม้ของทิศตะวันออกเพื่อเป็นการควบคุมเคราะห์ร้ายของห้องน้ำในทิศดังกล่าว แขวนโมบายโลหะหกหลอด หรือวางพาโกดาห้าธาตุไว้ในห้องน้ำ และอย่านำต้นไม้หรือดอกไม้ไปวางไว้ในห้องน้ำเด็ดขาด

ห้องน้ำตั้งอยู่ในส่วนทิศตะวันตก

เคราะห์ : ทิศตะวันตกเป็นทิศที่ควบคุมโชคด้านบุตรหลาน ดังนั้นหากมีห้องน้ำตั้งอยู่ในทิศนี้ ก็จะก่อให้เกิดปัญหากับเด็กๆ ภายในบ้าน คุณจะไม่มีลูก หรือมีลูกยาก

แก้เคล็ด : เนื่องจากทิศตะวันตกควบคุมโดยธาตุโลหะ ดังนั้นคุณจึงต้องหาสิ่งที่แทนธาตุไฟมาทำลายธาตุโลหะของทิศตะวันตกเพื่อเป็นการควบคุมเคราะห์ร้ายของห้องน้ำในทิศดังกล่าว ทาสีห้องน้ำด้วยสีแดงสว่างๆ อย่าแขวนโมบายหรือทาสีขาวในห้องน้ำ

ห้องน้ำตั้งอยู่ในส่วนทิศตะวันตกเฉียงใต้

เคราะห์ : ทิศตะวันตกเฉียงใต้เป็นทิศที่ควบคุมโชคด้านความรักและความสัมพันธ์ ดังนั้นหากมีห้องน้ำตั้งอยู่ในทิศนี้ ก็จะส่งผลกระทบต่อโชคด้านการแต่งงานของผู้เป็นลูกสาว และก่อให้เกิดปัญหาด้านความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยา

แก้เคล็ด : ทิศตะวันตกเฉียงใต้ควบคุมโดยธาตุดิน ดังนั้นคุณจึงต้องหาสิ่งที่แทนธาตุไม้มาทำลายธาตุดินของทิศตะวันตกเฉียงใต้เพื่อเป็นการควบคุมเคราะห์ร้ายของห้องน้ำในทิศดังกล่าว วางดอกไม้และต้นไม้ไว้ในห้องน้ำ และอย่าวางคริสตัล เซรามิก หรือวัสดุที่เป็นดินเผาไว้ในห้องน้ำ

ห้องน้ำตั้งอยู่ในส่วนทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

เคราะห์ : ทิศตะวันออกเฉียงเหนือเป็นทิศที่ควบคุมโชคด้านการศึกษา ดังนั้นหากมีห้องน้ำตั้งอยู่ในทิศนี้ ก็จะทำให้เด็กๆ ในวัยเรียนมีปัญหาด้านการเรียนและการสอบ

แก้เคล็ด : ทิศตะวันออกเฉียงเหนือควบคุมโดยธาตุดิน ดังนั้นคุณจึงต้องหาสิ่งที่แทนธาตุไม้มาทำลายธาตุดินของทิศตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อเป็นการควบคุมเคราะห์ร้ายของห้องน้ำในทิศดังกล่าว วางต้นไม้ไว้ในห้องน้ำเพื่อลดพลังชี่ที่ไม่ดี และอาจทาสีห้องน้ำด้วยสีเขียวก็ได้

ห้องน้ำตั้งอยู่ในส่วนทิศตะวันออกเฉียงใต้

เคราะห์ : ทิศตะวันออกเฉียงใต้เป็นทิศที่ควบคุมโชคด้านการเงินและความมั่งคั่ง ดังนั้นหากมีห้องน้ำตั้งอยู่ในทิศนี้ ก็จะทำให้เกิดการสูญเสียด้านการเงิน ขาดรายได้ และเงินมักขาดมือ

แก้เคล็ด : ทิศตะวันออกเฉียงใต้ควบคุมโดยธาตุไม้ ดังนั้นคุณจึงต้องหาสิ่งที่แทนธาตุโลหะมาทำลายธาตุไม้ของทิศตะวันออกเฉียงใต้เพื่อเป็นการควบคุมเคราะห์ร้ายของห้องน้ำในทิศดังกล่าว แขวนโมบายโลหะห้าหลอดหรือวางพาโกดาห้าธาตุไว้ในห้องน้ำ หรืออาจวางมีดโค้งไว้ในห้องน้ำก็ได้ นอกจากนี้อาจทาสีห้องน้ำด้วยโทนสีขาว

ห้องน้ำตั้งอยู่ในส่วนทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

เคราะห์ : ทิศตะวันตกเฉียงเหนือเป็นทิศที่ควบคุมโชคด้านผู้อุปถัมภ์ และโชคของหัวหน้า พ่อบ้านหรือผู้ชายที่เป็นหัวหน้าครอบครัว ดังนั้นหากมีห้องน้ำตั้งอยู่ในทิศนี้ ก็จะเป็นอันตรายต่อผู้เป็นพ่อบ้าน และส่งผลกระทบด้านเครือข่ายในการติดต่อสื่อสาร และส่งผลกระทบต่อโชคลาภของครอบครัว

แก้เคล็ด : ทิศตะวันตกเฉียงเหนือควบคุมโดยธาตุโลหะ ดังนั้นคุณจึงต้องหาสิ่งที่แทนธาตุไฟมาทำลายธาตุโลหะของทิศตะวันตกเฉียงเหนือเพื่อเป็นการควบคุมเคราะห์ร้ายของห้องน้ำในทิศดังกล่าว ติดไฟสว่างๆ และเปิดไฟทิ้งไว้ในห้องน้ำอย่างน้อยวันละ 3 ชั่วโมง เพื่อขจัดผลกระทบที่ไม่ดี

นอกจากนี้ยังมีอีกสามตำแหน่งที่เป็นข้อห้ามทางฮวงจุ้ยในการติดตั้งห้องน้ำ กล่าวคือ ห้องน้ำไม่ควรตั้งอยู่เหนือประตู ห้องน้ำไม่ควรตั้งตรงกับประตูบ้าน ประตูห้องนอน หรือห้องนั่งเล่น และห้องน้ำไม่ควรตั้งเผชิญหน้ากับเตาไฟ เพราะตำแหน่งห้องน้ำเหล่านี้จะนำเคราะห์ร้ายรุนแรงมาสู่ครอบครัวได้ ถ้าเป็นไปได้ควรทำการทุบและย้ายตำแหน่งห้องน้ำไปไว้จุดอื่น แต่หากทำไม่ได้ให้ทำตามคำแนะนำต่อไปนี้

ห้องน้ำตั้งอยู่เหนือประตู

แก้เคล็ด : ติดไฟสว่างๆ ให้สาดขึ้นไปที่เพดานเพื่อเป็นการยกพลังชี่ขึ้นมา

ห้องน้ำตั้งตรงกับประตูบ้าน ประตูห้องนอน หรือห้องนั่งเล่น

แก้เคล็ด : ประดับประตูห้องน้ำด้วยเครื่องแขวนหน้าประตูที่เป็นมงคล

ห้องน้ำตั้งตรงข้ามกับเตาปรุงอาหาร

แก้เคล็ด : ทาสีประตูห้องน้ำด้วยสีแดง หรือหาม่านที่มีลายมงคลมาติดที่ประตูห้องน้ำ เพื่อเป็นการอำพรางห้องน้ำเอาไว้
 Cr. https://www.posttoday.com/property/448009

                                                                               ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=hzvKmtYcqYE

จำหน่าย น้ำยากันลื่น SURE MOVE แก้ปัญหา พื้นห้องน้ำลื่น ด้วยวิธีง่าย ๆ เหมาะสำหรับใช้กับพื้นกระเบื้องเซรามิคทุกชนิด ยกเว้นกระเบื้องเคลือบเงาและกระเบื้องที่มีสีเข้ม  

ได้ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน : ASTM E303-93 (2013) (ค่าแรงเสียดทานของพื้นผิว) 

ติดต่อเรา

GMAIL    :  sureformove@gmail.com

LINE      :  http://nav.cx/3IqrJ4O

Powered by MakeWebEasy.com