เทคโนโลยีกับผู้สูงวัย ใช้ให้เป็นไม่สี่ยงโรค

Last updated: Nov 29, 2019  |  67 จำนวนผู้เข้าชม  |  Articles

เทคโนโลยีกับผู้สูงวัย ใช้ให้เป็นไม่สี่ยงโรค

เทคโนโลยีกับผู้สูงวัย แค่ฉลาดใช้ก็เป็นประโยชน์ แต่ทั้งนี้ต้องคำนึงถึง 1.เวลาในการใช้แต่ละครั้ง 2.ท่าทางในการใช้ และ 3. ควรพิมพ์เท่าที่จำเป็น เรื่องยิบย่อยเหล่านี้ จะช่วยให้คุณตาคุณยายมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

1.จํากัดเวลาใช้

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์นริศ กิจณรงค์ ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และ เลขาธิการราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ผู้สูงวัยควรพักสายตาหลังการใช้งานอุปกรณ์สื่อสารต่างๆ ทุกๆ 1 ชั่วโมง เพราะแสงสีฟ้าและรังสีอัลตราไวโอเลตจากหน้าจอโทรศัพท์ สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต ส่งผลให้จอตาเสื่อม จากการสํารวจในประเทศไทย พบว่า มีผู้ที่เป็นโรคนี้แล้วกว่า 14 ล้านคน เวลามองจะเห็นคล้ายหยากไย่ลอยอยู่ มีอาการปวดตาและอาจกลายเป็นต้อกระจกได้

2.ปรับองศาอย่าก้มมาก

รองศาสตราจารย์(พิเศษ) นายแพทย์วรวรรธน์ ลิ้มทองกุล ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระบุว่า การก้มหน้าก้มตากดโทรศัพท์หรือใช้ แท็บเล็ตอย่างต่อเนื่อง ทําให้เกิดอาการปวดตั้งแต่กระดูกสันหลังช่วงต้นคอ บ่า ไหล่ และสะบัก ซึ่งทางการแพทย์เรียกว่าโรคหลังห่อ คอตก(TextNeck) โดยมุมที่แนะนําคือ ไม่ควรก้มเกิน 15 องศา แต่ส่วนใหญ่มักจะก้มลงไปถึง 25-30 องศา ควรเปลี่ยนท่าจากการก้มหน้าเป็นเงยหน้าหรือยกจอให้อยู่ระดับสายตาแทน


                                                                        ผู้สูงวัยควรพักสายตาหลังการใช้งานอุปกรณ์สื่อสารต่างๆ ทุกๆ 1 ชั่วโมง
 
3.พิมพ์เท่าที่จําเป็น

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรเกียรติ อาชานานุภาพ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อธิบายว่า การออกแรงกํามือ หรืองอนิ้วบ่อยๆจากการใช้อุปกรณ์สื่อสาร จนทําให้ปลอกหุ้มเอ็นหนาตัวขึ้นจนกดรัดการเคลื่อนไหวของเส้นเอ็น ทําให้เกิดโรค นิ้วล็อกได้ แนะนําให้ใช้วิธีพูดผ่านทางโทรศัพท์หรือข้อความเสียงแทนการพิมพ์ส่วนขณะพักให้ยืดเหยียดนิ้วและแขนให้สุด สลับกับการกํามือแน่นๆช้าๆ สัก 10 ครั้ง หรือนวดคลายกล้ามเนื้อและเอ็นด้วยตนเองบ้าง

Cr. https://goodlifeupdate.com/healthy-body/154413.html/2

                                                  ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=LcU_SfEYCtU

จำหน่าย น้ำยากันลื่น SURE MOVE แก้ปัญหา พื้นห้องน้ำลื่น ด้วยวิธีง่าย ๆ เหมาะสำหรับใช้กับพื้นกระเบื้องเซรามิคทุกชนิด ยกเว้นกระเบื้องเคลือบเงาและกระเบื้องที่มีสีเข้ม  

ได้ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน : ASTM E303-93 (2013) (ค่าแรงเสียดทานของพื้นผิว) 

ติดต่อเรา 


GMAIL    :  sureformove@gmail.com

LINE      :  http://nav.cx/3IqrJ4O

Powered by MakeWebEasy.com