ความสัมพันธ์ในครอบครัว สำคัญมากต่ออนาคตลูก

Last updated: Nov 29, 2019  |  79 จำนวนผู้เข้าชม  |  Articles

ความสัมพันธ์ในครอบครัว สำคัญมากต่ออนาคตลูก

ความสัมพันธ์ในครอบครัว สำคัญอย่างมากต่อการใช้ชีวิตประจำวันของลูก เพราะเด็กจะเป็นคนดีได้ ขึ้นอยู่กับพื้นฐานของครอบครัวที่แน่นแฟ้น ด้วยการให้ความรัก ความเอาใจใส่ การอบรมสั่งสอน และเป็นแบบอย่างที่ดี สิ่งเหล่านี้จะทำให้ลูกของเรารู้จักยอมรับผู้อื่น และมองโลกในแง่ดีได้

เมื่อไม่นานมานี้ ลี บอลท์ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ทำการวิจัยจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นเด็กจำนวนทั้งสิ้น 102 คน พบว่า เด็กที่มีความสัมพันธ์กับพ่อแม่ในวัยเด็กแย่ หรือไม่มีความใกล้ชิดกันนั้น เมื่อพวกเขาโตขึ้นมา เขาจะเริ่มทำตัวมีปัญหาตอนมีอายุได้ 8 ขวบ, 10 ขวบ และ 12 ปี

โดย ลี กล่าวว่า “เราได้ทำการศึกษาเด็กทั้งหมด 102 คน โดยเริ่มต้นจากเด็กทั้งหมดตอนอายุได้ 2 ขวบ และคอยติดตามความสัมพันธ์ของเด็กเหล่านี้มาตลอด และเริ่มเก็บผลงานวิจัยตอนที่เด็กอายุได้ 8 ปี 10 ปี และอีกครั้งตอน 12 ปี”

จากผลงานวิจัยสามารถสรุปภาพรวมได้ว่า หากพ่อแม่ลูกมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันตั้งแต่ลูกอายุได้ 2 ขวบ เมื่อเด็กโตขึ้น เด็กจะกลายเป็นคนที่มีพื้นฐานความรักที่ดี โอบอ้อมอารี ชอบช่วยเหลือผู้อื่น ผิดกับเด็กที่เติบโตมาในความสัมพันธ์ที่ไม่ดี พ่อแม่ไม่เคยให้เวลา เอาแต่ทำงาน และไม่ค่อยสนใจ เด็กจะเติบโตขึ้นมาโดยมีพฤติกรรมใปในทางที่ไม่ค่อยดี เห็นแก่ตัว ไม่สนใจคนอื่นรวมถึงตัวของพ่อแม่เองด้วย

จากตรงจุดนี้เองทำให้ ลี เข้าใจว่า ความสัมพันธ์ในครอบครัว นั้นส่งผลเป็นอย่างยิ่งต่ออนาคตลูก

                                                              ความสัมพันธ์ในครอบครัวสำคัญอย่างมากต่อการใช้ชีวิตประจำวันของลูก

ความสัมพันธ์ในครอบครัว สำคัญอย่างไร?

  • เด็กที่โตมาในครอบครัวที่มีพื้นฐานทางความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันนั้น จะทำให้เด็กเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่มีความสุข และมีความสามารถในการทำให้คนรอบข้างของเขามีความสุขด้วยเช่นกัน
  • เด็กที่เติบโตมาอย่างใกล้ชิดกับพ่อแม่ของตัวเองนั้น จะเป็นเด็กที่รู้จักกฎระเบียบ และรู้ว่าถ้าต้องอยู่ในสถานการณ์ที่กดดันและคับขันจะต้องแก้ปัญหาหรือวางตัวอย่างไร
  • ช่วยให้เด็กเป็นคนมองโลกในแง่ดี มีความมั่นใจ และรู้จักการวางตัวในสังคม
  • มีพัฒนาการทางอารมณ์ และพัฒนาการทางด้านภาษาไปในทางที่ดี เป็นต้น

ตัวการทำลาย ความสัมพันธ์ในครอบครัว

1. ปัญหาการล่วงละเมิดทั้งทางกายและจิตใจ                                              
ปัญหานี้มักเกิดขึ้นในครอบครัวที่พ่อแม่ชอบดื่มสุราเป็นประจำ ขณะที่ยังไม่ได้ดื่มอาจจะยังเป็นพ่อแม่ที่ดีอยู่บ้าง แต่เมื่อเกิดอาการมึนเมา หรือขาดสติ อาจส่งผลให้การควบคุมอารมณ์และนิสัยใจคอเปลี่ยนไป จนพลั้งเผลอทำร้ายร่างกาย และจิตใจลูกหรือบุคคลในครอบครัวโดยที่ไม่รู้ตัว

2. ความไม่ให้เกียรติซึ่งกันและกัน                                                 
ในฐานะของคนเป็นพ่อเป็นแม่ หากต้องการให้ลูกรู้จักเคารพ และให้เกียรติ เราก็ต้องให้เกียรติลูกด้วยเช่นกัน การยอมรับ เข้าใจ และรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เป็นสิ่งสำคัญต่อการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว                                                              ตัวการทำลายความสัมพันธ์ในครอบครัว คือการสื่อสารที่ไม่ดีต่อกัน ฟังแล้วไม่เข้าใจกัน                                                                                       
3. การสื่อสารที่ไม่ดีต่อกัน                                                                                             
หลายๆ ครอบครัว มักมีปัญหาผิดใจกัน เนื่องจากขาดการสื่อสารที่ดีต่อกัน บางครอบครัวพูดนิดเดียวก็ทะเลาะเบาะแว้ง บางครั้งลูกต้องการสื่อสารอะไรพ่อแม่ก็ไม่ยอมรับฟัง หรือฟังแล้วแปลไปคนละความหมายเนื่องจากความแตกต่างของช่วงวัย ทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ไม่ดีในครอบครัวได้

4. ขาดการพึ่งพาอาศัยกัน                                                                   
ในสายตาของพ่อแม่มักมองว่าลูกยังเป็นเด็กเล็กๆ อยู่เสมอ ทำให้คิดว่าไม่สามารถพึ่งพาลูกได้ ลองเปิดโอกาสให้ลูกลองรับผิดชอบอะไรบางอย่างด้วยตนเอง โดยที่ในวัยของเขาสามารถทำได้ เช่น แบ่งหน้าที่ในการทำความสะอาดบ้าน บอกให้ลูกช่วยดูแลพ่อหรือแม่ในวันที่กำลังป่วย ลูกจะรู้สึกภูมิใจในตัวเอง และรู้สึกเป็นที่พึ่งพาของพ่อแม่

5. ขาดความเชื่อใจกัน                                                            
เมื่อลูกทำผิดพลาดแล้วพ่อแม่ซ้ำเติม หรือไม่ยอมให้โอกาสลูกได้แก้ตัวใหม่ สิ่งเหล่านั้นอาจสร้างบาดแผลในใจลูก ลองเปิดโอกาสให้ลูกได้ลองทำใหม่อีกสักครั้ง และเชื่อมั่นว่าเขาทำได้ จะช่วยสร้างกำลังใจทั้งพ่อแม่ และลูกได้เป็นอย่างดี

20 เทคนิคสร้าง ความสัมพันธ์ในครอบครัว                                               
1. ยิ่งพูดคุย ยิ่งใกล้ชิด ยิ่งเข้าใจ ชวนลูกพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัว หรือแชร์ประสบการณ์ในชีวิตประจำวันที่ลูกพบเจอมา

2. แสดงออกว่ารักลูกอย่างชัดเจน เช่น การกอดลูก การหอม ความใกล้ชิดกันจากการสัมผัส จะทำให้ครอบครัวอบอุ่นขึ้นได้

3. ทำความรู้จักกับโรงเรียนของลูก เมื่อลูกเข้าสู่วัยเรียน เข้าประชุมผู้ปกครอง การทำความรู้จักคุณครู และเพื่อนๆ ของลูกก็เป็นสิ่งสำคัญ

4.เมื่อลูกถูกรังแก หรือลูกรังแกคนอื่น ให้ตั้งสติ รับฟังเรื่องราวให้ดี ไม่ใช้อารมณ์ และสอนให้ลูกแก้ไขปัญหาให้ได้ด้วยตนเอง

5.พยายามเล่นกับลูกทุกวัน เช่น เล่นเลียนแบบ สำรวจสิ่งแวดล้อม วาดรูประบายสี หรือทำกิจกรรมต่างๆ นอกบ้าน

6.ดูทีวีกับลูกอย่างสนุกสนาน และสร้างสรรค์ ด้วยการกำหนดเวลา และรายการที่ชัดเจน พูดคุยกันถึงสิ่งที่ดู แสดงความคิดเห็น และความรู้ที่ได้รับจากการดูทีวี

7.สอนการบ้านลูกทุกวัน เป็นการฝึกวินัย และความรับผิดชอบ รวมถึงเป็นการใช้เวลาร่วมกันในครอบครัว

8.ทำงานบ้านร่วมกัน โดยพ่อแม่ต้องทำงานบ้านให้ลูกเห็นก่อน แล้วชวนลูกมาทำด้วยกัน ทำให้การทำงานบ้านเป็นเรื่องสนุกสนาน และไม่น่าเบื่อ

9.อ่านนิทานให้ลูกฟัง หรืออ่านหนังสือกับลูก ซึ่งจะช่วยปลูกฝังให้ลูกรักการอ่าน สร้างพัฒนาการทางภาษา และยังสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว

10.พ่อแม่ต้องเป็นต้นแบบที่ดีให้กับลูก จะช่วยสอนลูกเกี่ยวกับเรื่อง ความสัมพันธ์ในครอบครัว ได้เป็นอย่างดี เช่น การแสดงความรัก ความเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน

                                               เด็กจะเป็นคนดีได้ ขึ้นอยู่กับพื้นฐานของความสัมพันธ์ในครอบครัวที่แน่นแฟ้น                                                                                              
11.พ่อแม่ควรเลี้ยงลูกร่วมกันตั้งแต่ยังเล็ก จะช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น และเข้าใจกันมากขึ้น

12.ฝึกลูกให้มีวินัย เริ่มได้ตั้งแต่ 2 ขวบ คือพ่อแม่ทำอะไรก็ชวนให้ลูกทำด้วย และชมลูกทุกครั้งที่ทำสำเร็จ

13.หากมีแค่พ่อหรือแม่เพียงคนเดียว ก็สร้างความสัมพันธ์ที่ดีได้ แค่ให้ความรัก ความอบอุ่น และเข้าใจลูกทดแทนส่วนที่ขาดหายไป

14.ประหยัดเป็นตัวอย่าง สอนให้ลูกรู้จักคุณค่าของเงิน ซื้ออะไรต้องมีเหตุผล พ่อแม่พอเพียงลูกก็เพียงพอ

15.สอนให้ลูกรู้จักแบ่งปันผู้อื่น โดยเริ่มจากบุคคลในครอบครัว เช่น แบ่งขนมให้พ่อแม่ แบ่งของเล่นให้น้อง

16.พิชิตใจลูกโดยการใช้เวลาอยู่กับลูกอย่างเต็มที่ รับประทานอาหารร่วมกันพร้อมหน้าพร้อมตา ทำกิจกรรมร่วมกันอย่างมีคุณค่าและให้ความสำคัญ

17.เป็นผู้ฟังที่ดี รับฟังทุกปัญหาของลูก ไม่รีบสอนหรือตำหนิ ลูกจะไว้ใจและกล้าขอคำปรึกษาเสมอ

18.พ่อแม่คือครูผู้สอนเรื่องความสัมพันธ์ทางเพศให้ลูก สอนให้ลูกรู้จักความแตกต่างของเด็กผู้หญิง และเด็กผู้ชาย รวมถึงการปฏิบัติตัวต่อกัน

19.ทำให้ลูกรู้ว่าพ่อแม่ห่วงความปลอดภัยของลูก เช่น ขึ้นรถต้องคาดเข็มขัด หรือสวมหมวกกันน็อค

20.ใส่ใจเรื่องสุขภาพของลูก เช่น ทำความสะอาดร่างกาย การแปรงฟัน การล้างมือ การรับประทานอาหาร เป็นต้น

อ้างอิง: Momjunction,​ Child and Family Blog, สสส

Cr. https://www.amarinbabyandkids.com/family/parent-child-relationships/

                                                 ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=313xBHanNrE

จำหน่าย น้ำยากันลื่น SURE MOVE แก้ปัญหา พื้นห้องน้ำลื่น ด้วยวิธีง่าย ๆ เหมาะสำหรับใช้กับพื้นกระเบื้องเซรามิคทุกชนิด ยกเว้นกระเบื้องเคลือบเงาและกระเบื้องที่มีสีเข้ม  

ได้ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน : ASTM E303-93 (2013) (ค่าแรงเสียดทานของพื้นผิว) 

ติดต่อเรา 

GMAIL    :  sureformove@gmail.com

LINE      :  http://nav.cx/3IqrJ4O

Powered by MakeWebEasy.com