ปกป้องลูกที่คุณรักจากการได้รับบาดเจ็บ (วัย 3-5 ขวบ)

Last updated: 2020-12-27  |  166 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ปกป้องลูกที่คุณรักจากการได้รับบาดเจ็บ (วัย 3-5 ขวบ)

ลูกน้อยของคุณปลอดภัยดีอยู่หรือไม่?

   การได้รับบาดเจ็บเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เด็กเสียชีวิต เด็กหลายคนเสียชีวิตหรือพิการโดยมีสาเหตุจากการได้รับบาดเจ็บทุกๆ ปี เพื่อปกป้องลูกของคุณจากการได้รับบาดเจ็บ โปรดเฝ้าระวังพฤติกรรมของพวกเขาและเคลื่อนย้ายสิ่งที่อาจเป็นอันตรายต่างๆ ทั้งหมดออกนอกบริเวณ
  เด็กอายุ 5 ขวบหรือต่ำกว่าอาจไม่เข้าใจหรือทราบว่า อะไรบ้างที่เป็นอันตราย พ่อแม่ผู้ปกครองไม่ควรประเมินความสามารถของพวกเขาสูงเกินไป
  โศกนาฎกรรมอาจมีสาเหตุจากการตัดสินใจที่ผิดพลาด อย่าปล่อยให้เด็กตัดสินใจด้วยตนเอง แม้ว่าคุณได้อบรมให้พวกเขาเรียนรู้ถึงวิธีการป้องกันการได้รับบาดเจ็บต่างๆ แล้วก็ตาม
  จากสถิติพบว่าบ้านพักอาศัยเป็นสถานที่เกิดเหตุที่ทำให้เด็กได้รับบาดเจ็บมากที่สุดในเด็กอายุ 0-5 ขวบ

การได้รับบาดเจ็บที่พบได้บ่อยสำหรับเด็กเล็กในวัย 3 ถึง 5 ขวบ:

  ความสามารถในการเคลื่อนไหวที่เพิ่มขึ้น ความแข็งแรงทางร่างกายที่เพิ่มขึ้น รวมถึงความเป็นอิสระที่มีมากกว่าเดิม เด็กๆ ในวัยนี้ชอบที่จะคลาน กระโดดหรือเลียนแบบการการกระทำต่างๆ ที่ยากเกินความสามารถในวัยพวกเขาและบ่อยครั้งที่เป็นอันตราย การขาดความยับยั้งชั่งใจและการตัดสินใจที่ไม่เหมาะสมของพวกเขาอาจทำให้มีโอกาสเสี่ยงต่อการได้รับบาดเจ็บมากขึ้น
  การได้รับบาดเจ็บที่พบได้บ่อยในวัยนี้ ได้แก่ การร่วงหล่น แผลไฟไหม้ และถูกของร้อนลวก
  คุณควรนำเด็กเข้ารับการรักษาอย่างทันท่วงทีเมื่อเด็กได้รับบาดเจ็บ

มาตรการป้องกันภัยและอาการบาดเจ็บที่พบได้บ่อย:

1. การร่วงหล่น                                                                                                                                                                                     -  หลีกเลี่ยงการใช้เตียงสองชั้น หากเป็นไปได้ ให้ใช้เตียงที่มีเตียงพิเศษติดตั้งอยู่ด้านล่างซึ่งสามารถดึงออกมาได้เมื่อต้องการใช้งาน
    -  พ่อแม่ผู้ปกครองที่ใช้เตียงสองชั้นไม่ควรให้เด็กได้นอนบนเตียงชั้นบน หรือทำการติดตั้งราวกันตกที่มีความสูงที่พอดีให้แน่นหนาบริเวณเตียงด้านบน และติดตั้งบันไดที่มั่นคงแข็งแรงเพื่อให้สามารถปีนขึ้นลงได้อย่างปลอดภัย
    -  เพื่อป้องกันการร่วงหล่น คุณควรติดตั้งเหล็กดัด รั้ว หรือแผงกั้นรอบๆ ระเบียงบ้าน
    -  ห้ามปล่อยให้เด็กวิ่งเล่นไปทั่วเพื่อป้องกันการลื่นหกล้มหรือวิ่งชนเข้ากับผนัง ประตู หรือเฟอร์นิเจอร์
    -  ทำความสะอาดน้ำหรือของเหลวที่ทำให้พื้นเปียกในทันทีเพื่อป้องกันมิให้เด็กลื่นล้ม
    -  เลือกวัสดุปูพื้นที่เหมาะสม หากเลือกพื้นเคลือบเงาอาจทำให้มีการลื่นหกล้มเกิดได้มากขึ้น พรมผืนเล็กๆ อาจเป็นสาเหตุให้สะดุดหกล้มก็เป็นได้
    -  เพื่อป้องกันทั้งเด็กและผู้ใหญ่จากการสะดุดล้ม ทางเดินควรปราศจากของเล่นหรือสิ่งของต่างๆ สายไฟควรได้รับการม้วนเก็บให้เข้าที่เข้าทางอย่างเหมาะสม                                                      
เตียงด้านบนของเตียงสองชั้นไม่ปลอดภัยสำหรับเด็กๆ
เด็กอาจลื่นหกล้มได้บนพื้นเปียกหากพวกเขาวิ่งเล่นไปทั่ว                                                   
 2.  การถูกของร้อนลวกหรือแผลไฟไหม้                                                                                                                                                           -  ห้ามมิให้เด็กประกอบอาหารด้วยตนเอง เด็กเล็กมักถูกน้ำร้อนลวกเมื่อพวกเขาพยายามทำบะหมี่ถ้วย เมื่อเติมน้ำร้อนลงไปในถ้วย ถ้วยโฟมอาจจะเย็นอยู่ ขณะที่เส้นบะหมี่อาจจะร้อนมากก็ได้ หากถ้วยโฟมไม่แข็งแรง ถ้วยอาจเสียทรงหรือย้วยอันเนื่องมาจากความร้อนสูง เด็กเล็กอาจโดนของร้อนลวกได้ หากเขาไม่สามารถจับหรือถือถ้วยได้อย่างมั่นคง
     -  ห้ามวางกาต้มชา กาน้ำร้อนหรือถ้วยเก็บอุณหภูมิบริเวณมุมหรือขอบโต๊ะหรือในบริเวณที่เด็กเอื้อมมือถึง
     -  จัดเก็บไฟแช็คและไม้ขีดไฟในที่ที่เหมาะสม ให้คำแนะนำเด็กได้ทราบถึงอันตรายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นเมื่อเล่นกับไฟ
                                                                                                                                                                                                                  ข้อควรปฏิบัติเมื่อถูกของร้อนลวก
                                                                                                                                                                                               เปิดก๊อกน้ำให้น้ำไหลผ่านอย่างช้าๆหรือแช่บริเวณที่โดนลวกในน้ำเย็นเพื่อให้อุณหภูมิลดลง แต่ห้ามประคบน้ำแข็งลงบนบริเวณที่โดนลวกโดยตรง
  ค่อยๆ ถอดเสื้อผ้าบริเวณที่ได้รับบาดเจ็บออกแต่อย่าแกะเสื้อผ้าที่ติดอยู่กับบริเวณผิวหนังออก พันแผลบริเวณดังกล่าวด้วยผ้าสะอาดหรือผ้าพันแผล
  ห้ามทาน้ำมัน ยาสีฟัน เนย ซอสปรุงรสใดๆ ลงบนบาดแผล ห้ามหุ้มแผลด้วยพลาสเตอร์ปิดแผลหรือผ้าขนหนู
  คุณควรนำเด็กเข้ารับการรักษาอย่างทันท่วงทีเมื่อเด็กได้รับบาดเจ็บ
                                                                                                                                                                                                 น้ำร้อนและไฟมีอันตรายเป็นอย่างมาก
เด็กๆ ไม่ควรเข้าใกล้โดยเด็ดขาด

สรุป:
  การได้รับบาดเจ็บส่วนใหญ่สามารถป้องกันได้ ดังนั้น พ่อแม่ผู้ปกครองควรเฝ้าระมัดระวังและเรียนรู้ถึงพัฒนาการในวัยเด็กเพื่อใช้มาตรการป้องกันภัยที่เหมาะสมในแต่ละช่วงอายุ
  ห้ามปล่อยให้เด็กอยู่บ้านเพียงลำพังหรือปล่อยให้เด็กโตกว่าดูแลพวกเขา
  พ่อแม่ผู้ปกครองควรเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เด็กๆ โดยให้ความเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดกับลูกน้อยของคุณเพื่อทำความเข้าใจถึงพื้นฐานจิตใจของพวกเขา และอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยต่างๆ ในช่วงเวลาที่เหมาะสม
  ผู้ดูแลเด็ก เช่น ครูอนุบาลควรให้คำแนะนำที่เหมาะสมแก่เด็กเล็กถึงการป้องกันการได้รับบาดเจ็บต่างๆ
                                                                                                                                                                                                พ่อแม่ผู้ปกครองที่ต้องการใช้บริการดูแลเด็กเป็นครั้งคราวสามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายบริการดูแลเด็กแบบชั่วคราว ศูนย์ดูแลเด็กแบบร่วมด้วยช่วยกัน หรือโครงการสนับสนุนการดูแลเด็กในชุมชนจากกรมประชาสงเคราะห์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือหากคุณมีข้อสงสัยประการใด โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของกรมประชาสงคราะห์ ได้ที่ www.swd.gov.hk  หรือติดต่อศูนย์ให้คำแนะนำปรึกษาด้านการดูแลเด็ก ที่หมายเลข 2835 2016

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อสายด่วนของกระทรวงสาธารณสุขดังต่อไปนี้:

สายด่วนข้อมูลตลอด 24 ชม. (บริการสุขภาพครอบครัว)
2112 9900
สายด่วนด้านสุขศึกษาตลอด 24 ชม. (ศูนย์สุขศึกษาส่วนกลาง)
2833 0111
หรือแวะเยี่ยมเว็บไซต์ดังต่อไปนี้:
บริการสุขภาพครอบครัว กระทรวงสาธารณสุข
www.fhs.gov.hk
ศูนย์สุขศึกษาส่วนกลาง กระทรวงสาธารณสุข
www.cheu.gov.hk
มูลนิธิเพื่อสุขอนามัยของเด็กฮ่องกง
www.childhealthhongkong.com
สมาคมเพื่อการวิจัยและการป้องกันการได้รับบาดเจ็บในเด็กประจำฮ่องกง
childinjury.org.hk
(Content revised 08/2017)

ที่มา : https://www.fhs.gov.hk/english/other_languages/thai/child_health/home_safety/15664.html

                                                  ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=JoLL98TaHUE

จำหน่าย น้ำยากันลื่น SURE MOVE แก้ปัญหา พื้นห้องน้ำลื่น ด้วยวิธีง่าย ๆ เหมาะสำหรับใช้กับพื้นกระเบื้องเซรามิคทุกชนิด ยกเว้นกระเบื้องเคลือบเงาและกระเบื้องที่มีสีเข้ม 

ได้ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน : ASTM E303-93 (2013) (ค่าแรงเสียดทานของพื้นผิว) 

ติดต่อเรา 

GMAIL :  sureformove@gmail.com

LINE   :  http://nav.cx/3IqrJ4O   

   

Powered by MakeWebEasy.com