‘ศูนย์ความรู้ผู้สูงวัย’ กับความสะดวกและความปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุ

Last updated: 2020-12-27  |  92 จำนวนผู้เข้าชม  | 

‘ศูนย์ความรู้ผู้สูงวัย’ กับความสะดวกและความปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุ

IN FOCUS

  • การหกล้มของผู้สูงอายุไม่ใช่เรื่องเล็กน้อย เพราะการหกล้มเป็นสาเหตุหนึ่งที่นำไปสู่การเสียชีวิตได้
  • ประเทศไทยกำลังจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ การออกแบบอุปกรณ์และที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง
  • ‘ศูนย์ความรู้ผู้สูงวัย’ คือแหล่งข้อมูลด้านที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ รวมทั้งมีการให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อการออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุแต่ละราย

       ประเทศไทยกำลังเปลี่ยนผ่านจากสังคมผู้สูงอายุไปสู่ ‘สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์’ จากสถิติของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ชี้ว่าภายในปี 2564 จะมีประชากรที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไปมากกว่า 14 เปอร์เซ็นต์หรือมากกว่า 9 ล้านคน ซึ่งกลายเป็นโจทย์สำคัญของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องว่า เราจะออกแบบที่อยู่อาศัยเพื่อช่วยลดอาการบาดเจ็บหรือโรคแทรกซ้อนจากการหกล้มของผู้สูงอายุได้อย่างไร

‘หกล้ม’ หนึ่งในปัจจัยการเสียชีวิตของผู้สูงวัย

       นอกจากตัวเลขอายุที่เพิ่มมากขึ้น การก้าวเข้าสู่วัยสูงอายุยังมีผลกระทบโดยตรงต่อร่างกายและจิตใจ โดยเฉพาะปัญหาเรื่องการหกล้มซึ่งนำไปสู่อาการเจ็บป่วยอื่นๆ โดย ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ระบุว่าการเปลี่ยนแปลงภายในร่างกายของผู้สูงอายุเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดการหกล้ม ไม่ว่าจะเป็นการเสื่อมของสายตา การเคลื่อนไหวที่ทำได้ไม่สะดวกแคล่วคล่องเหมือนกับวัยหนุ่มสาว อีกทั้งเมื่อเกิดอุบัติเหตุหกล้ม ผู้สูงอายุก็มักจะฟื้นฟูร่างกายได้ช้า         ปัญหาการหกล้มในผู้สูงอายุจึงไม่ใช่เรื่องเล็กน้อย เพราะจากข้อมูลของสำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พบว่าการหกล้มในผู้สูงอายุเป็นสาเหตุหนึ่งที่นำไปสู่การเสียชีวิต โดยในปี 2560 มีผู้สูงอายุหกล้มประมาณ 4 ล้านราย ซึ่งส่วนใหญ่เกิดขึ้นในบริเวณบ้านของตนเอง เช่น ในห้องนอนหรือห้องน้ำ และทำให้มีอาการอื่นตามมา เช่น การฟกช้ำ แผลถลอก กระดูกหัก หรือมีผลต่อโรคประจำตัวที่อาจทวีความรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต

ให้ Big Data ช่วยวิเคราะห์และออกแบบผลิตภัณฑ์

        เมื่ออุบัติเหตุหกล้มไม่ใช่เรื่องเล็กน้อย จึงนำมาสู่ความร่วมมือระหว่างคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและ SCG Eldercare Solution ในการพัฒนางานวิจัยจาก Big Data ที่เกิดจากการติดตั้งเซนเซอร์เพื่อบันทึกพฤติกรรมของผู้สูงอายุในที่อยู่อาศัย ก่อนจะนำมาวิเคราะห์และต่อยอดเป็นการออกแบบอุปกรณ์ต่างๆ ในที่อยู่อาศัย เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุที่ต้องใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในบ้าน ตัวอย่างเช่น การออกแบบเตียงที่ปรับระดับสูง–ต่ำได้ การพัฒนาลูกบิดประตูที่ใช้แรงบิดน้อย หรือการพัฒนาวัสดุปูพื้นที่ป้องกันการลื่น นุ่มสบาย ไม่เย็นเท้า และลดแรงกระแทกได้ด้วย

        นอกจากนั้น ทั้งสององค์กรยังต่อยอดผลการวิจัยเป็นความร่วมมือในการจัดตั้ง ‘ศูนย์ความรู้ผู้สูงวัย’ เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลด้านที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ เป็นพื้นที่สำหรับการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติก่อนออกจากโรงพยาบาล รวมไปถึงการให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญที่สามารถวิเคราะห์ความแตกต่างทางร่างกายของแต่ละบุคคล เพื่อการออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุแต่ละราย


สูงวัย รู้ทัน ป้องกันได้

        การทำงานร่วมกันระหว่างศาสตร์ทางการแพทย์ พฤติกรรมศาสตร์ สรีรศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ ผ่านการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและเอสซีจี แสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของการผสานความร่วมมือแบบข้ามศาสตร์ (multi-disciplinary collaboration) จนกระทั่งกลายเป็นงานวิจัยที่เป็นรูปเป็นร่างผ่านแบบจำลองการออกแบบที่อยู่อาศัยเพื่อผู้สูงอายุดังที่กล่าวไปข้างต้น

       สำหรับประเทศไทยซึ่งกำลังจะกลายเป็นฐานรองรับการย้ายถิ่นเข้ามาอยู่อาศัยของประชากรสูงวัย (aging hub) จากประเทศต่างๆ โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย การก่อตั้งศูนย์ความรู้ผู้สูงวัยจึงไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพียงการออกแบบที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม แต่ยังรวมถึงการพัฒนางานวิจัยเพื่อคาดการณ์โรคภัยต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้สูงวัย รวมไปถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้รองรับทุกความต้องการของผู้สูงอายุที่สามารถ ‘ป้องกัน’ อุบัติเหตุต่างๆ ได้ ด้วยความเชื่อมั่นว่า สิ่งแวดล้อมและการเตรียมความพร้อมที่ดี จะช่วยให้ผู้สูงวัยใช้ชีวิตทั้งในและนอกบ้านได้อย่างสะดวกสบายและปลอดภัย

Tags: สังคมผู้สูงอายุ, คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ, big data, ผู้สูงอายุ, SCG, โรงพยาบาลศิริราช

ที่มา : https://themomentum.co/eldercare-information-center/

                                                        ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=ZBVkl_ota3U

 จำหน่าย น้ำยากันลื่น SURE MOVE แก้ปัญหา พื้นห้องน้ำลื่น ด้วยวิธีง่าย ๆ เหมาะสำหรับใช้กับพื้นกระเบื้องเซรามิคทุกชนิด ยกเว้นกระเบื้องเคลือบเงาและกระเบื้องที่มีสีเข้ม 

ได้ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน : ASTM E303-93 (2013) (ค่าแรงเสียดทานของพื้นผิว) 

ติดต่อเรา 

GMAIL    :  sureformove@gmail.com

LINE      :  http://nav.cx/3IqrJ4O  

      

Powered by MakeWebEasy.com